Not Thaksin, But People Like Him


เพราะสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่ทักษิณ แต่คือ “คนอย่างทักษิณ” ต่างหาก

วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ
(ท่านผู้ชมทางบ้านแนะนำมา)

“ … เป้าหมายของผม ไม่ได้อยู่ที่เอาคุณทักษิณออกไป เท่ากับเอาประเทศไทยคืนมา

คืนมาให้ใคร?

ต้องคืนมาให้แก่ประชาชน ซึ่งประกอบดวยคนหลายจำพวก นักธุรกิจแบบคุณทักษิณ, บริวาร และพันธมิตรก็มี, เกษตรกรรายย่อยก็มี, กรรมกรก็มี, นักบวชก็มี, คนพิการก็มี, นักวิชาการก็มี, ช่างตัดผมก็มี ฯลฯ

ถ้าคืนมาให้เฉพาะ คนชั้นกลางในเมือง ผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่ต่างกันมากนัก

เพราะสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งนั้น ไม่ใช่ทักษิณ แต่คือ “คนอย่างทักษิณ” ต่างหาก … ”


ฉะนั้น สิ่งที่เราต้องขับไล่ออกไปจากการเมืองของเรา ขับไล่ออกไปจากตำแหน่งผู้นำทางการเมือง ขับไล่ออกไปจากวิถีคิดและโลกทรรศน์ของสังคมไทย คือ วัฒนธรรมของคนอย่างทักษิณ ซึ่งแม้ว่าคุณทักษิณอาจหลุดจากตำแหน่งนายกฯ แล้ว ก็ยังมีคนอย่างทักษิณที่พร้อมจะเข้ามาเป็นนายกฯ ต่อไปได้ไม่สิ้นสุด ด้วยเสียงเชียร์ในตอนแรกเหมือนเดิม

วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ, นิธิ เอียวศรีวงศ์, มติชนสุดสัปดาห์ 24 กุมภาพันธ์ 2549


เกี่ยวกัน (มั้ง):


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.