รับอาสาสมัครป้อนข้อมูลผู้ประสบภัยภาคใต้ ที่ มธ.รังสิต


รายละเอียด

เป็นงานป้อนข้อมูลผู้สูญหายลงฐานข้อมูล เพื่อที่จะให้ญาติผู้สูญหายค้นหาได้ – ฐานข้อมูลจะเชื่อมกับในเวบ www.missingpersons.or.th – แค่ใช้งานคอมเบื้องต้นได้ก็พอ

ทำที่ตึก SC มธ. ศูนย์รังสิต ทำเวลาไหนก็ได้ ตามสะดวก (24 ชม.) รายละเอียดดูได้ในลิงก์ด้านบน


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.