มันมีวิธีพูด


พูดได้ทุกอย่างแหละ แต่ต้องรู้จักวิธีพูด ไม่ใช่ไปทื่อ ๆ

ไม่งั้นอย่าง ส. ศิวรักษ์ ถูกจับเข้าตะรางไปแล้ว

จะบอกเพื่อน แฟนมึงนี่มันนิสัยไม่ดีว่ะ ยังต้องคิดเลยน่ะ จะว่าพูดยังไง ตอนไหน ไม่ให้เพื่อนโกรธ (หรือโกรธก็ได้ แต่อย่างน้อยยังฟังเรา)


2 responses to “มันมีวิธีพูด”

  1. ต้องลองสมมุติว่าตัวเองเป็นคนฟัง ก็น่าจะรู้ว่าควรจะพูดอะไร แต่ก็ใช้ไม่ได้เสมอหรอก สรุปก็ต้องคิดดีๆก่อนพูด

  2. สถานะก็เกี่ยวข้องน่ะ การวางตัวในสังคมก็เกี่ยวข้อง ภาพลักษณ์ก็เกี่ยวข้อง วิธีการ อาจจะมีส่วนน้อยที่สุด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.