ทุนสิงคโปร์ ฮุบสุวรรณภูมิ ?


“ชัยนันท์-พงษ์ศักดิ์” เรียกทอท. แจงรายละเอียด ยกงานบริหารเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมศูนย์โลจิสติกส์นาน 10 ปี ให้กลุ่มทุนสิงคโปร์พรุ่งนี้

ทำไมถึงมีการว่าจ้างบริษัทแท็กส์ โดยตรงโดยไม่มีการเปิดประมูล ทั้ง ๆ ที่บริษัทแท็กส์ ก็เป็นบริษัทเอกชนและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งทอท.ถือหุ้นอยู่เพียง 28.5% ขณะเดียวกัน ยังมีบริษัทต่างชาติถือหุ้นรวมอยู่ประมาณ 56.5% ดังนั้น เมื่อธุรกิจเกิดมีกำไรขึ้นกำไรต่าง ๆ ต้องออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันบริษัทแท็กส์ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนใหญ่ (บริษัทโฟรบิเชอร์ พีทีอี) และการที่บริษัทต่างชาติดังกล่าวมามีสิทธิแต่ผู้เดียวในการบริหารคลังสินค้าที่เปรียบเสมือน “หัวใจในการทำธุรกิจของประเทศ” เหมาะสมหรือไม่ และอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินการในอนาคต

คู่แข่งอันดับหนึ่งของสนามบินสุวรรณภูมิในภูมิภาคนี้ ก็คือสนามบินชางงีของสิงคโปร์
แล้วนี่จะจ้างบริษัทสิงคโปร์มาดูแล .. so cool ฮะ -_-”

เปิดโปง “แท็กส์” ฮุบสุวรรณภูมิ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.