.cy and .nc.tr


Republic of Cyprus and Turkish Republic of Northern Cyprus

โลกเรานี่มันก็วุ่นวายจริง ๆ

Cyprus reunification referendum, 2004

ประเทศเดียวที่รับรองการมีอยู่ของ “สาธารณรัฐตุรกีไซปรัสเหนือ” ก็คือตุรกี .. ในขณะเดียวกัน ตุรกีก็ไม่รับรอง “สาธารณรัฐไซปรัส” อย่างเป็นทางการซะด้วย

ประเด็นตอนนี้ก็คือ ต้นเดือนตุลาที่กำลังจะมาถึงนี้ สหภาพยุโรปจะเปิดการเจรจากับตุรกีอีกครั้ง เรื่องการรับตุรกีเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป .. ปัญหาคือว่า สาธารณรัฐไซปรัสน่ะ เข้าเป็นสมาชิกอียูตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว .. มันก็จะเป็นเรื่องแปลก ๆ ถ้าเกิดว่าจะมีประเทศสมาชิกนึง ที่ไม่รับรองการมีอยู่ของอีกประเทศสมาชิกนึง ในสหภาพยุโรปเดียวกันนี่แหละ

ตุรกีนี่สนับสนุนการรวมประเทศ ตามแผน Annan Plan เต็มที่ เพื่อที่เรื่องจะได้จบ ๆ ไปซะ รวมกันเป็นประเทศเดียวกันไปเลย แผนการเข้าร่วมอียูของตุรกีจะได้ง่ายขึ้น แต่ชาวกรีกไซปรัส เค้าดันไม่เอาด้วย โดยหาว่าแผนนั้นน่ะ เข้าข้างชาวตุรกีไซปรัสเกินไป ฯลฯ เรื่องก็เลยจบไม่ลงซะที (ในขณะเดียวกัน ชาวตุรกีไซปรัสก็บอกเหมือนกันว่า แผนนั้นเข้าข้างชาวกรีกไซปรัสเกินไป แต่ไม่เป็นไร ยอม)

ทุกวันนี้ อาณาเขตของอียูบนเกาะไซปรัส มีผลแค่ส่วนที่สาธารณรัฐไซปรัสปกครองเท่านั้น แปลว่าพลเมืองสาธารณรัฐตุรกีไซปรัสเหนือ ไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ เหมือนพลเมืองอียู เช่นการเดินทางไปทำงานอะไรแบบนี้ ก็ทำไม่ได้ หรือการช่วยเหลือทางการเงินต่าง ๆ ก็ไม่ได้รับ

BBC News: Analysis: Turkey’s Cyprus gamble

ศรีลังกา อาเจะห์ ฯลฯ ภาคใต้บ้านเรานี่เรื่องเล็กไปเลย


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.