เปลี่ยนคำนิยามของหน่วย ‘กิโลกรัม’


ต่อเนื่องจากเรื่องเปลี่ยนหน่วยวัดกันเถอะ วันนี้มีอีกข่าว

สำนักคุ้ยข่าว Slashdot รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึง ทั้งจากสหรัฐ อังกฤษ และฝรั่งเศส เสนอให้เปลี่ยนนิยามของ กิโลกรัม ซะใหม่ จากที่ขณะนี้ใช้การวัดจากวัตถุโดยตรง (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือผิดพลาดได้) มาเป็นนิยามที่อิงปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เหมือนกับหน่วยอื่นๆ เพื่อความละเอียดแม่นยำ
รายละเอียดอ่านต่อกันเอาเองนะ 😛


One response to “เปลี่ยนคำนิยามของหน่วย ‘กิโลกรัม’”

  1. ใช่หน่วยน้ำหนัก มาตรฐานปัจจุบันก็ยังใช้การเทียบเอา ไม่ได้ใช้ปรากฎการธรรมชาติที่ควบคุมได้จริงๆ อย่างอุณหภูมิ เค้าก็มีปรากฎการธรรมชาติให้ยึดถือจริงๆ เช่นเอาจุดสามสถานะของน้ำบริสุทธิ์เป็นตัวอ้างอิงเป็นต้น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.