Tag: International System of Units

  • เปลี่ยนคำนิยามของหน่วย ‘กิโลกรัม’

    ต่อเนื่องจากเรื่องเปลี่ยนหน่วยวัดกันเถอะ วันนี้มีอีกข่าว สำนักคุ้ยข่าว Slashdot รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึง ทั้งจากสหรัฐ อังกฤษ และฝรั่งเศส เสนอให้เปลี่ยนนิยามของ กิโลกรัม ซะใหม่ จากที่ขณะนี้ใช้การวัดจากวัตถุโดยตรง (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือผิดพลาดได้) มาเป็นนิยามที่อิงปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เหมือนกับหน่วยอื่นๆ เพื่อความละเอียดแม่นยำ รายละเอียดอ่านต่อกันเอาเองนะ 😛

  • เปลี่ยนมาเป็นหน่วย SI กันให้หมด

    น้ำหนัก ปริมาตร ความยาว ฯลฯ วัดขนาดที่ดิน เหมือนตอนนี้จะวัดกันเป็น ตารางวา กันซะมากกว่า (ในโฉนดที่ดินก็รู้สึกจะเป็นงี้) แต่ ถนน ที่วิ่งผ่านหน้าที่ดินนั้น วัดระยะทางเป็น เมตร นะ สร้างบ้าน ใช้ ไม้ เหล็ก น็อต ก็วัดกันเป็น นิ้ว หุน บ้านเสร็จปุ๊บ พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร วัดกันเป็น เมตร แต่ แอร์ (และตู้เย็น) ที่ติดในบ้าน เหมือนจะใช้ ลูกบาศ์กฟุต ทีวี ก็วัดความกว้างเป็น นิ้ว ซื้อผ้า ตัดเสื้อ พวกนี้ ใช้ หลา นิ้ว แต่วัดส่วนสูงคนนี่ เมืองไทยนิยมวัดเป็น เมตร มากกว่า ฯลฯ ถ้าทุกๆ อย่างเปลี่ยนมาใช้ระบบ ชั่ง ตวง วัด มาตรฐานเดียวกันหมด จะทำให้การแลกเปลี่ยน ค้าขาย…