อีกหนึ่งอาชีพในฝัน


อยากทำได้อย่าง อ. นิวัติ กองเพียร จังเล้ย

แบบนี้ต้องฝึกบ่อยๆ .. ฮี่

,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.