นโยบาย Cloud First ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

รีวิว นโยบาย “Cloud First” ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร แบบเร็วๆ มีประเด็นน่าสนใจดังนี้

เน้นความคุ้มเงิน

 • เน้นความคุ้มเงิน
 • cloud ในที่นี้ คือ public cloud
 • ให้ใช้ public cloud เป็นตัวเลือกแรก หน่วยงานจะใช้ตัวเลือกอื่นก็ได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นได้ว่ามันคุ้มเงินกว่า (“value for money” ใช้นิยามตามกระทรวงการคลัง HM Treasury)

ให้การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานสะดวกขึ้น

 • การแบ่งชั้นความอ่อนไหวของข้อมูลที่ชัดเจนและรู้ว่าแอปจะต้องเจอกับข้อมูลแบบไหนบ้าง จะทำให้การเลือกใช้บริการภายนอกทำได้ง่าย เพื่อช่วยกระบวนการนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้จัดกลุ่มชั้นความลับของข้อมูลใหม่ให้ง่ายขึ้น โดยลดจำนวนจาก 6 ระดับ เหลือ 3 ระดับ คือ Official, Secret และ Top Secret
 • เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างทำได้สะดวกขึ้น รัฐบาลได้จัดทำแนวทางข้อกำหนด G-Cloud ขึ้น (มีปรับปรุงเรื่อยๆ ล่าสุดเวอร์ชัน 9) มีเทมเพลตสัญญาให้ด้วย
 • G-Cloud เป็นระบบ self-certify ผู้ให้บริการจะต้องทดสอบระบบของตัวเอง และแสดงหลักฐานให้เห็นว่าสามารถทำตามข้อกำหนดเรื่องอะไรได้ที่ระดับไหนบ้าง เพื่อให้ผู้เลือกซื้อบริการตัดสินใจ
 • เกณฑ์อันหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย G-Cloud ที่ดูแลข้อมูลชั้นความลับ Official จะใช้หลักการ 14 ข้อ (14 Cloud Security Principles) ซึ่งปัจจุบัน National Cyber Security Centre ดูแล

เปิดโอกาสผู้ให้บริการหลากหลายทั้งรายเล็กรายใหญ่

 • มี Digital Marketplace ให้หน่วยงานเลือกหาบริการจากผู้ให้บริการที่ทำตามข้อกำหนดของ G-Cloud (มีบริการ 3 แบบ: cloud hosting, cloud software, cloud support)
 • เพื่อลดเวลาและความยุ่งยากในการเริ่มต้นและจัดการแอปบน cloud ด้วยตัวเอง หน่วยงานของรัฐสามารถใช้บริการ GOV.UK Platform as a Service (PaaS) ซึ่งให้บริการโดย Government Digital Service (GDS) [บริการนี้มีฐานะเหมือนเป็น cloud hosting อันหนึ่งใน Digital Marketplace]
 • บริการ GOV.UK PaaS ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Cloud Foundry ทำงานบน Amazon Web Service โดยใช้ศูนย์ข้อมูลที่ตั้งในไอร์แลนด์ (และใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป)
 • GOV.UK PaaS ได้รับการรับรองให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชั้นความลับ Official (สำหรับข้อมูลชั้นความลับ Secret หรือ Top Secret จะใช้บริการนี้ไม่ได้)

อื่นๆ

 • ไม่ต้องทำมาตรฐานเอง ถ้ามีมาตรฐานที่ดีและแพร่หลายในอุตสาหกรรมอยู่แล้ว อย่างนิยามคำว่า cloud ก็ไม่ต้องนิยามเอง ใช้ตาม NIST ของสหรัฐอเมริกาไปเลย
 • สุดท้ายเป็นเรื่องของความคุ้มเงินและความโปร่งใสรับผิดได้ (ของการจัดซื้อจัดจ้าง) มากกว่าเรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
 • หลังจากใช้นโยบายนี้มา 4 ปี รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์จาก Cloud First ไปเป็น Cloud Native

ประเทศไทย

ประเทศไทยเองก็มีบริการคลาวด์ภาครัฐ ชื่อ G-Cloud ให้บริการโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) หรือ EGA – แต่ไม่แน่ใจเรื่องนโยบายในระดับรัฐบาลว่ามีการกำหนดอะไรไหม ว่าหน่วยงานรัฐต้องใช้หรือไม่อย่างไร

(ภาพประกอบจาก GOV.UK Government technology blog)

เสรีภาพการแสดงออกในมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักร

Gary Slapper ผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก วิทยาเขตลอนดอน เขียนถึงประเด็นเสรีภาพการแสดงออกที่ถูกจำกัดในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยอ้างอิงรายงาน Free Speech University Rankings ที่จัดอันดับเสรีภาพในการพูดของมหาวิทยาลัยยูเค 115 แห่งเป็นปีที่สองแล้ว และในรายงานปีที่สองนี้ พบมหาวิทยาลัยที่มีการเซ็นเซอร์การแสดงออก 90% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มี 80%

เขายกตัวอย่าง LSE ที่มีปัญหานี้มาก จนนักศึกษาต้องตั้งสมาคม Speakeasy Society ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการโต้เถียงอย่างเสรีและเปิดกว้าง แต่ไม่นานก็มีการเสนอในที่ประชุมของสหภาพนักศึกษา LSE Student Union ว่าให้แบนสมาคมนี้ซะ สุดท้ายก็รอดไป มีคนโหวตให้แบน 57 เสียง โหวตว่าไม่แบน 226 เสียง ได้อยู่ต่อ

ปัญหาอันหนึ่งก็คือ การยกข้องอ้างเรื่องการหมิ่นศาสนาหรือคำพูดที่สร้างความเกลียดชัง ขึ้นมาเพื่อห้ามหรือจำกัดการแสดงออก

ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงคือ Racial and Religious Hatred Act 2006 (แก้ไขเพิ่มเติม Public Order Act 1986) ซึ่ง Gary ก็บอกว่า ในกฎหมายก็เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ได้ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ หรือกระทั่งประชดเสียดสีเยาะเย้ย (ridicule) ศาสนา ความเชื่อ และวิธีปฏิบัติของผู้ที่มีความเชื่อเหล่านั้น

กฎหมายเขาว่างี้

Part 3A — Hatred against persons on religious grounds

29A — Meaning of “religious hatred”

In this Part “religious hatred” means hatred against a group of persons defined by reference to religious belief or lack of religious belief.

[…]

29J — Protection of freedom of expression

Nothing in this Part shall be read or given effect in a way which prohibits or restricts discussion, criticism or expressions of antipathy, dislike, ridicule, insult or abuse of particular religions or the beliefs or practices of their adherents, or of any other belief system or the beliefs or practices of its adherents, or proselytising or urging adherents of a different religion or belief system to cease practising their religion or belief system.

กล่าวคือความหมายของ “ความเกลียดชังทางศาสนา” นี่ มันต้องเป็นความเกลียดชังต่อกลุ่มบุคคล ซึ่งอ้างอิงกับความเชื่อทางศาสนา (29A) สิ่งที่เขาต้องการปกป้อง คือปกป้องคน ส่วนการจะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือเอาตัวศาสนาความเชื่อมาล้อเลียนอะไรนั้น เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้ห้าม และเขียนย้ำไว้เลยในกฎหมายว่า ไม่ได้ห้ามนะ (29J)

แต่ก็ดูเหมือนว่าข้ออ้างพวกนี้จะถูกเอามาใช้ปิดปากการแสดงออก คือพอวิพากษ์วิจารณ์ความคิด บอกว่าไม่เห็นด้วยกับอะไร ก็ถูกตีความไปว่าไปโจมตีบุคคลที่เชื่อเรื่องนั้น

เขาปิดท้ายบทความว่า คำว่า “university” ในภาษาอังกฤษนั้น มาจากคำละตินว่า “universtas” ซึ่งแปลว่า “ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ผลรวมทั้งหมดของสรรพสิ่ง” มหาวิทยาลัยควรจะเป็นที่ถกเถียงของแนวคิดทุกอย่าง ไม่ใช่แค่บางอย่าง

อ่านบทความเต็มที่ Milkround “The best way to defeat harmful ideas is by debate — not a ban”

ภาพจาก Wikimedia Commons

sorry sorry sorry (เสียใจแต่ไม่ขอโทษ เสียใจแต่ไม่ขอโทษ เสียใจแต่ไม่ขอโทษ)

ธันวาคม 1970 วิลลี บรันดท์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนีตะวันตก คุกเข่าต่อหน้าอนุสาวรีย์การจราจลโดยชุมชนแออัดเพื่อต่อต้านนาซี ในวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ขอโทษประชาชนชาวโปแลนด์ที่ถูกนาซีฆ่าตาย 6 ล้านคน ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

วิลลี บรันดท์ คุกเข่าขอโทษ

กุมภาพันธ์ 2008 รัฐบาลออสเตรเลีย โดย Kevin Rudd นายกรัฐมนตรี กล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการ สำหรับสิ่งที่รัฐบาลก่อน ๆ ได้กระทำผิดต่อชาวพื้นเมืองอะบอริจินในอดีต จากทั้งกฎหมายและนโยบาย ที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าว เศร้าโศกเสียใจ ทุกข์ทรมาน และความสูญเสีย

The Australian government has made a formal apology for the past wrongs caused by successive governments on the indigenous Aboriginal population.

Prime Minister Kevin Rudd apologised in parliament to all Aborigines for laws and policies that inflicted profound grief, suffering and loss.

มิถุนายน 2010 เดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร กล่าวคำขอโทษต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ อาทิตย์นองเลือด (Bloody Sunday) ในไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งกองกำลังของสหราชอาณาจักรได้สังหารผู้ชุมนุมประท้วงชาวคาทอลิกไป 13 คน เหตุการณ์นองเลือดดังกล่าวนำไปสู่ความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของกองกำลังไออาร์เอ (Irish Republican Army) และเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ ในไอร์แลนด์เหนือต่อเนื่องมาอีกเกือบ 20 ปี

There is nothing equivocal. There are no ambiguities. What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. It was wrong.

ซอรี่ ซอรี่ ซอรี่ …

แต่พูดซอรี่นี่ เดี๋ยวก็โดน เสียใจ แต่ไม่ขอโทษ ได้ :p

technorati tags:
,
,

[11 Apr] Creative Industries and Its Discontent workshop @ Chula

วัฒนศาลา ไทยแซ่บ ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
จัดเสวนาโต๊ะกลม

Creative Industries and Its Discontent

เสาร์ 11 เมษายน 2552 13:30-15:50 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคมจุฬา อาคารวิสิฐ-ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยในงานนี้ได้เชิญ Dr. Adam Arvidsson นักสังคมวิทยาชาวสวีเดน ซึ่งปัจจุบันสอนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยแห่งมิลาน ประเทศอิตาลี และที่วิทยาลัยธุรกิจโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มาร่วมเสนาแลกเปลี่ยนงานวิจัยเรื่อง “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอังกฤษและเดนมาร์ก”

Dr. Adam Arvidsson มีงานหนังสือ Brands: Meaning and Value in Media Culture ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ Routledge ในปี ค.ศ. 2006 และได้ทำวิจัยในเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอังกฤษและเดนมาร์ก และเรื่องแฟชั่นในอิตาลี

ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณาติดต่อ วิริยะ สว่างโชติ โทร. 0-894-593-617 เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง

technorati tags:
,
,

Thais in UK protest the coup

4 พ.ค. 2550 กลุ่มคนไทยในสหราชอาณาจักร ชุมนุมหน้าสถานฑูตไทยในกรุงลอนดอน ประท้วงคณะรัฐประหาร และเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในประเทศไทย

technorati tags: