(keep) watching the Cyber Crime Bill

l/awful

กฎหมายที่ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์บ่อย(ที่สุด?)

ถ้าอยากรู้ว่าเขา ‘หมิ่น’ กันยังไง เชิญสั่งซื้อหนังสือได้ที่ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน หรือลองถามตามแผงหนังสือ ผมเห็นที่ดอกหญ้าสยามสแควร์ กับ บุ๊คเชส สยามเช่นกัน read more

Forum on Computer Crime Act – 21 Dec

การเสวนารับฟังความคิดเห็น หัวข้อ
“ร่วมวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ….”

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2549
8.30-16.30 น.
โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ (แผนที่) read more

Legalised It!

หากใครลองเปิดเทประหว่าง สนช. และ รมต. ฟังอีกรอบ คงจะหูผึ่ง!!!

“ควรมีบทควบคุมไปถึงผู้ที่บรรจุข้อมูลในเซิบเวอร์จากต่างประเทศที่เผยแพร่ในไทย โดยเฉพาะข้อความที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเราต้องบล็อกข้อมูลลักษณะนี้ให้ได้ แต่จากที่ดูมาตรา 16 ทั้ง 8 อนุมาตรา ไม่มีตรงไหนสามารถบล็อกได้ จึงเป็นช่องว่างช่องโหว่ในการดำเนินการดังกล่าว” สนช. ท่านหนึ่งอภิปราย read more

Computer Crime Act forum reports

รายงาน เสวนา ร่าง พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2549 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานโดยประชาไท: ไม่ชอบธรรมตั้งแต่การออกกฎหมายโดย สนช.

นายจอน อึ๊งภากรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภากทม.:

“รัฐบาลนี้ควรจะแค่รักษาการ ไม่ใช่ออกกฎหมาย” read more

ridiculous 13

แย่แล้วครับ ! พี่น้อง ! ดูนี่ ๆ (จาก ร่าง พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)

มาตรา ๑๓
ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ดังต่อไปนี้

(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชน
read more

Thailand’s Computer Crime Act

ยังไม่ได้อ่านกันแบบจริง ๆ จัง ๆ ซะที เฮ้อ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ (เดิมชื่อ ร่าง พ.ร.บ.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์)

ร่างพ.ร.บ.อันนี้ เป็นร่างพ.ร.บ.แรก ที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร 19 กันยา 2549) ผ่านรับหลักการ
และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น read more

Wiretapping = Unconstitutional

ศาลกลางสหรัฐอเมริกา (federal court) ตัดสินว่า การดักฟังโดยไม่ต้องมีหมาย (warrantless wiretapping program) ของ () นั้นขัดกับรัฐธรรมนูญสหรัฐ (unconstitutional) และมีคำสั่งให้หยุดโปรแกรมนี้ทันที read more

777

บางส่วนจากบทสัมภาษณ์ รศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ : นายกฯ พระราชทาน ไม่ใช่มาตรา 7
ไทยโพสต์ 12 มีนาคม 2549

“มันขัดกับรัฐธรรมนูญ ยกมาตรา 7 อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติทุกมาตราในรัฐธรรมนูญ เป็นไปได้ยังไง… ถ้าจะอ้างก็ต้องอ้างอย่างเดียวว่าขอพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ในยามวิกฤติ” read more

Public Opinions – Thai Laws

ผู้จัดการออนไลน์ แนะนำ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ร่างกฎหมายใหม่ กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และอื่น ๆ
สามารถเข้าไปอ่านกฎหมายทุกฉบับ และเสนอความคิดเห็นได้
www.law.go.th

ตัวอย่าง:
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. …. read more