Rules Rules

ถ้าอยากอ่านกฏหมายเล่น

  • วิกิพีเดีย:แหล่งความรู้สาธารณะ
  • กฏหมายไทย – “ ปรับปรุงข้อมูลทันที เมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ” มีรัฐธรรมนูญและกฏหมายต่าง ๆ ค้นหาได้
  • Public Law Net : เครือข่ายกฏหมายมหาชนไทย – มี ห้องสมุดกฏหมาย รัฐธรรมนูญในอดีตและปัจจุบัน พระราชบัญญัติ ข้อกฏหมายอื่น ๆ รวบรวมคำวินิจฉัยของศาล คำศัพท์กฏหมาย และสาระกฏหมายอื่น ๆ พร้อมลิงก์ไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ กระทวงศึกษาธิการ – รวบรวมกฏหมายทุกอย่างที่เกี่ยวกับการศึกษา (กฎหมายหลัก, พรบ, ระเบียบ ข้อบังคับ, กฎ, ประกาศ, คำสั่ง, หนังสือเวียน)
  • Thailaw.com – รวบรวมกฏหมาย โดยเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฏหมายที่เกี่ยวกับภาษี การค้า การประกันภัย ประกันสังคม และการจ้างงาน – มีประกาศของคณะปฏิวัติ และกฎหมายอื่นๆ ด้วย

ตอนนี้อยากอ่าน พรบ.กิจการโทรคมนาคม ฉบับล่าสุด (ชื่อจริง ๆ มันอะไรนะ ??) จะหาได้จากไหนมั่ง ?

เออ ตอนเราเรียนมัธยมนี่ เค้ามีสอนกฏหมายเบื้องต้นอะไรงี้มั่งมะ ?
(แต่ถ้าเป็นประวัติศาสตร์นี่ … เออ ไปเริ่มโพสต์ใหม่ดีกว่า 😛 — ประวัติศาสตร์ .. เพื่ออะไร ?)