your feet, also very count

ประภาส ปิ่นตบแต่ง แนะ

บางทีการโหวตด้วย ‘มือ’ อย่างเดียวคงไม่พอ
คงต้องโหวตด้วย ‘ตีน’ กันบ้าง 😛

(ส่วนทหารและอภิทหาร เขาโหวตด้วย ‘ปืน’ กันอยู่แล้ว .. แต่หลัง ๆ เริ่มซับซ้อน มีโหวตด้วย ‘ตุลาการ’ และ ‘การร่างรัฐธรรมนูญ/กฎหมาย’ ด้วยนะ .. เนียน เนียน) read more

Democracy under Martial Law ?

“….ใน ภาวะของการประกาศกฎอัยการศึก จะมีประชาธิปไตยได้อย่างไร ถ้าประชาชนไม่มีโอกาสได้คุยกันและทำความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ และปล่อยให้ สสร. ได้รณรงค์ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญปี 50 อยู่แต่ฝ่ายเดียว…มิพักต้องกล่าวถึง ร่างพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ล้มไปได้เลย….” read more

75 Years Later

(นี่ไม่ใช่จตุคาม)

“…ณ ที่นี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎร ได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ”

วิกิพีเดีย: การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

มีบางคนถาม เราควรจะใช้คำว่า “ปฏิวัติ” (revolution) ดีไหม ? หรือจะเพียง “รัฐประหาร” (coup d’état) ?
ก็อาจจะต้องดูว่า (ในตอนนั้น) เราเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolute monarchy) มาเป็นอะไร ? read more

Kor Por Kor

กลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่กิ๊ก !!

(ใช่แล้ว … แล้วกิ๊กก็เป็นเพื่อน….นะ คณะเดียวกันนี้ — 1 เดือนกับอีก [1 อาทิตย์] ที่ไม่ได้คุยกัน … บางทีผมก็ไม่แน่ใจ ว่า “สักพัก” นั้นนานเท่าไร และ “เป็นเพื่อนกัน” นั้นต่างกับไม่ได้เป็นอะไรกันแค่ไหน) read more

Requirements

“…มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา…”

ปรัชญาการตั้งมหาวิทยาลัย จากสุนทรพจน์ของ ปรีดี พนมยงค์ read more

Sozialdemokratie

กลับมาสู่เรื่องการเมืองอีกครั้งด้วยคำถามว่า “คุณเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า คุณไม่เชื่อในสังคมนิยมที่ปราศจากประชาธิปไตย และในทางกลับกัน คุณก็ไม่เชื่อในประชาธิปไตยที่ปราศจากสังคมนิยม คุณลองขยายความให้จะแจ้งหน่อยเป็นไร” ถึงตอนนี้ นักอ่านบางคนทำหน้าเบ้ read more

Electoral System Design / IDEA

เป็นครั้ง แรกทีเดียวที่นักเลือกตั้งประเมินว่า นโยบายและชื่อชั้นของพรรครวมทั้งคนหรือบุคลากรหรือผู้นำของพรรค เป็นตัวชี้วัดความนิยม นั่นหมายความว่า นักเลือกตั้งเหล่านี้ไม่เชื่อมั่นในเงินของตัวเองว่าจะซื้อคะแนนได้อีกต่อ ไปแล้ว นี่คือดอกผลของการออกแบบระบบการเลือกตั้ง เพียงช่วง 5 ปี กับการเลือกตั้งเพียงสองครั้งเท่านั้น การซื้อเสียงกำลังจะหมดความหมายไปจากสังคมไทย read more

thaipood.com


“ไทยพูด” เวทีประชาธิปไตยประชาชน

“ปีนี้ต้องมีเลือกตั้ง”

เวทีประชาธิปไตยประชาชนคืออะไร ?

เวทีประชาธิปไตยประชาชน เป็นเวทีที่รวบรวมและเชื่อมโยงประเด็น การปฏิรูปสังคมและการเมืองจากเครือข่ายภาคประชาชนทุกส่วน รวมทั้งเป็นเวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบายและการปฏิบัติ ทั้งนี้โดยการสร้างกระแสทางสังคมผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ read more

เวที ประชาธิปไตย ประชาชน

ไทยพูดเวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.)

เวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.) เป็น​เวที​ที่​รวบรวม​และ​เชื่อมโยง​ประเด็น​การปฏิรูปสังคม​และ​การเมือง​จาก​เครือข่ายภาคประชาชน​ทุกส่วน รวมทั้งเป็น​เวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ​รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบาย​และ​การปฏิบัติ ทั้งนี้โดย​การสร้างกระแสทางสังคม​ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ read more