Innovative Communication @ ITU Copenhagen

ITU Copenhagen เค้าเปิดรับสมัครปริญญาเอกอยู่นะครับ มีทุน ใครสนใจก็ไปดูรายละเอียด

ผมเห็นหัวข้อของกลุ่ม Innovative Communication แล้ว โอว น่าเรียนจริง (โดยเฉพาะ 5. “Uses of online media genres in political communication” กับ 7. “User generated content (identity/interpersonal relations/fiction/storytelling)”)

ส่วน FMKJ – Danish National Research School for Media, Communication, and Journalism ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

IT + new media + communication and media studies + digital culture studies

ไปถึงนั่นกันแล้ว เดนมาร์ก เดนมาร์ก

technorati tags:
,
,

Critical Information Studies

สารสนเทศศึกษาเชิงวิพากษ์ Critical Information Studies

Economists, sociologists, linguists, anthropologists, ethnomusicologists, communication scholars, lawyers, computer scientists, philosophers, and librarians have all contributed to this emerging field. Critical Information Studies interrogates the structures, functions, habits, norms, and practices that guide global flows of information and cultural elements. Instead of being concerned merely with one’s right to speak (or sing or publish), Critical Information Studies asks questions about access, costs, and chilling effects on, within, and among audiences, citizens, emerging cultural creators, indigenous cultural groups, teachers, and students. Central to these issues is the idea of “semiotic democracy,” the ability of citizens to employ the signs and symbols ubiquitous in their environments in manners that they determine.

มันประมาณ วัฒนธรรมศึกษา ที่เน้นศึกษาตัวสารสนเทศและบริบท ใช่ป่ะ ?

Siva Vaidhyanathan, Afterword: Critical Information Studies – A bibliographic manifesto, Cultural Studies, Vol. 20, Nos 2–3 March/May 2006, pp. 292–315 [pdf]

[ ลิงก์ sivacracy.net | ผ่าน iTeau, IPTAblog ]

technorati tags:
,

Introduction to Computers (and things related to)

อ.เดฟ เขียนถึงวิชา Introduction to Computers ที่ Berkeley ดูรายชื่อหัวข้อในนั้นแล้ว (บางส่วน) น่าสนใจมาก

 • We are the media; They are the media – พวกเราคือสื่อ; พวกเขาคือสื่อ
 • Pervasive media and postmodern world – สื่อที่แพร่หลายและโลกหลังสมัยใหม่
 • Computer and culture – คอมพิวเตอร์และวัฒนธรรม
 • Living the online life – ใช้ชีวิตออนไลน์
 • Holding on to reality – จับความเป็นจริงเอาไว้ (มีหนังสือชื่อเดียวกันนี้ โดย Albert Borgmann)
 • Phenomenology and virtual reality – ปรากฏการณ์วิทยาและความจริงเสมือน
 • Time, money, and love in the age of technology and internet – เวลา เงิน และความรัก ในยุคสมัยของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
 • Existential crisis of the Internet; Dangers and opportunity – วิกฤตกาลที่มีอยู่จริงของอินเทอร์เน็ต; อันตราย และ โอกาส
 • Principles of usability – หลักการของการใช้งาน
 • Computers and the meaning of life – คอมพิวเตอร์และความหมายแห่งชีวิต
 • Re-engineering education via Socratic cultureware – การปรับโครงสร้างการศึกษาใหม่ ผ่านวัฒนธรรมภัณฑ์แบบโซคราติส
 • Time, technology, and disappearing students – เวลา เทคโนโลยี และนักเรียนที่หายไป
 • Social construction of knowledge – การก่อสร้างเชิงสังคมของความรู้
 • Plato’s cave & Nature of data, information, knowledge and wisdom – ถ้ำของพลาโต และ ธรรมชาติของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และ สติปัญญา
 • Collaborative intelligence – ความฉลาดแบบร่วมมือ
 • Open source production in non-software environment – การผลิตแบบโอเพนซอร์สในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์
 • Disruptive technologies and open source development – เทคโนโลยีที่กระจัดกระจายและการพัฒนาแบบโอเพนซอร์ส

อีกวิชาที่ผมอยากเห็นก็คือ วิชาที่เปิดโล่ง ไม่ได้กำหนดเนื้อหาอะไรไว้ล่วงหน้าเลย
แต่จะเป็นลักษณะ เอาข่าวในรอบสัปดาห์นั้น มาคุยกัน แล้วก็มองว่า มันมีแง่มุมไหนเกี่ยวกับไอทีบ้าง หรือไอทีจะเข้าไปช่วยอะไรได้บ้าง

[ผ่าน rawitat]

technorati tags:

social-, political-, cultural informatics

เทคโนโลยี(สารสนเทศ) และสังคม

technorati tags:
,
,