Happy Earth Day!

เนื่องในโอกาสวันคุ้มครอง(ทาง)โลกนี้ เหมือนกับโอกาสที่ผ่าน ๆ มา ผมมีความยินดีจะชวนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น ไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจ คิดเห็นอะไรกับตัวผม (หรือบล็อกนี้ หรืองานที่ผมทำ) ดีหรือไม่ดี เหมาะหรือไม่เหมาะ ไม่ว่าจะเป็นในรอบปีที่ผ่านมาหรือตอนไหนก็ตาม ว่ากันมาได้ตามสะดวกครับ ไม่ต้องเกรงใจ ไม่มีโกรธกัน — ขอบคุณมาก ๆ 🙂 read more

2008 New postgrad programs at SIIT

ปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ที่สถาบันเปิดหลักสูตรปริญญาโทใหม่ 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เน้นทางวิชาชีพ/อุตสาหกรรมมากขึ้น คือด้าน เทคโนโลยีวิศวกรรม, วิศวกรรมลอจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปาทาน, ไอซีทีสำหรับระบบฝังตัว read more

2551

ปีที่ผ่านมา อ่านหนังสือ (หนังสือ นสพ. เว็บ ทุกอย่าง) น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด (ซื้อมากขึ้น อ่านน้อยลง)

ความรู้ ไอเดียที่ได้จาก 2549 ดูจะใช้ไปหมดแล้วใน 2550

ส่วน 2551 นี้ ยังนึกไม่ออก ว่าจะเอาจากไหน เพราะที่เก็บมาใน 2550 ดูท่าจะไม่พอ read more

2008 is here

สวัสดีปีใหม่ 2551 ครับ 🙂

ก็ขอให้ทุกอย่างในบ้านเมืองของเราราบรื่นไม่ถูกแทรกแซง
ทุกคนมีความสุขความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน ร่างกายและจิตใจ
ขอให้เศรษฐกิจดี มีงานทำ ไม่ถูกโกงเบียดเบียน
เบิกบานถ้วนหน้าโดยเสมอภาคกันตลอดทั้งปีครับ 🙂
ขึ้นเหนือล่องใต้ ไปไหนมาไหนก็ขอให้สนุก มีเสรีภาพ มีอิสระกับชีวิตของตัวให้เต็มที่
ใครยังเรียนหนังสืออยู่ก็ขอให้เรียนเก่ง ๆ ส่วนใครไม่ได้เรียนแต่อยากเรียน(อีก) ก็ให้มีโอกาสได้เรียนตามกำลังความสามารถกันทุกคนครับ 🙂 read more