2008 is here


สวัสดีปีใหม่ 2551 ครับ 🙂

ก็ขอให้ทุกอย่างในบ้านเมืองของเราราบรื่นไม่ถูกแทรกแซง
ทุกคนมีความสุขความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน ร่างกายและจิตใจ
ขอให้เศรษฐกิจดี มีงานทำ ไม่ถูกโกงเบียดเบียน
เบิกบานถ้วนหน้าโดยเสมอภาคกันตลอดทั้งปีครับ 🙂
ขึ้นเหนือล่องใต้ ไปไหนมาไหนก็ขอให้สนุก มีเสรีภาพ มีอิสระกับชีวิตของตัวให้เต็มที่
ใครยังเรียนหนังสืออยู่ก็ขอให้เรียนเก่ง ๆ ส่วนใครไม่ได้เรียนแต่อยากเรียน(อีก) ก็ให้มีโอกาสได้เรียนตามกำลังความสามารถกันทุกคนครับ 🙂

อยู่ดี กินอร่อย นอนอุ่น ยิ้มสนุก ทั้งปี 2551 นี้ครับ

(ส่วนหนังสือที่เคยสัญญากันไว้ จะรีบส่งภายในกลางเดือนนี้นะคร้าบ 😀 – ส่งให้ทุกคนเลยละกัน ขอบคุณครับ)

technorati tags:
,
,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.