รวมกรณีหมายเลขโทรศัพท์หลุดรั่ว 2561-2564 (บางส่วน)


กรณีการหลุดรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างปี 2561-2564 (บางส่วน) เน้นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

1. กรณีข้อมูลลูกค้าร้านค้าออนไลน์ ไอทรูมาร์ท (iTrueMart) จำนวนประมาณ 46,000 แฟ้ม รั่วไหลเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2561 — โดยเป็นแฟ้มภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ และหนังสือเดินทาง ที่ใช้ในการลงทะเบียนซิมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ทรูมูฟเอช (TrueMove H) ตามประกาศ กสทช. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บระหว่างปี 2559-2561 โดยทางบริษัทได้ปิดการเข้าถึงสำเร็จในวันที่ 12 เมษายน 2561

2. กรณีฐานข้อมูลตั๋วของสายการบินในกลุ่มไลออนแอร์หลุดรั่ว รวม 35 ล้านรายการ เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 — ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีข้อมูลของลูกค้าไทยไลออนแอร์อยู่ด้วย ฐานข้อมูลแบ่งออกเป็นสองแฟ้ม แฟ้มแรกเป็นรายการจองตั๋ว มีหมายเลขผู้โดยสาร, หมายเลขการจอง, ชื่อลูกค้า, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล ส่วนแฟ้มที่สองเป็นข้อมูลลูกค้า มีชื่อ, วันเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขหนังสือเดินทาง, และวันหมดอายุหนังสือเดินทาง

3. กรณีฐานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จำนวน 13 ล้านรายการของซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ เรดมาร์ต (RedMart) บริษัทลูกของลาซาดา (Lazada) หลุดรั่ว ในเดือนพฤศจิกายน 2563 — ซึ่งในฐานข้อมูลดังกล่าวมีข้อมูลของบริษัทในไทยคือ อีททิโก (Eatigo) และวงใน (Wongnai) อยู่ด้วย โดยข้อมูลของอีททีโกที่หลุดรั่ว ประกอบด้วยอีเมล ค่าแฮชรหัสผ่าน ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ และโทเค็นเฟซบุ๊ก (กุญแจชั่วคราวสำหรับเข้าระบบ) ส่วนข้อมูลของวงใน ประกอบด้วยอีเมล ค่าแฮชรหัสผ่าน หมายเลขไอพีที่ใช้ลงทะเบียน หมายเลขระบุผู้ใช้เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์

4. กรณีข้อมูลขนาด 200 กิกะไบต์ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ในเดือนสิงหาคม 2564 — ซึ่งข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลลูกค้าของสายการบินด้วย โดยมีชื่อ ข้อมูลหนังสือเดินทาง สัญชาติ เพศสภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตบางส่วน และในเดือนเดียวกันมีการพบข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้เคยเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 106 ล้านรายการถูกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต

5. กรณีข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยประมาณ 17,890 ราย หลุดรั่วจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2564 — ซึ่งมีชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลเวชระเบียน

6. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของร้านซีพีเฟรชมาร์ท หลุดรั่วในเดือนกันยายน 2564 — และทางซีพีเฟรชมาร์ทระบุว่าข้อมูลที่หลุดมี ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ซึ่งผู้ไม่หวังดีอาจใช้เพื่อการหลอกลวงทางโทรศัพท์และการหลอกลวงทางอีเมลได้

ข้อมูลบางส่วนจากสเปรดชีต Data leak ข้อมูลรั่ว (เน้นตั้งแต่ 27 พ.ค. 2563)


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.