unsocial network


จากข่าวทุเรศ ๆ เกี่ยวกะคนในวงการการศึกษา:
เครือข่ายชาติพันธุ์ออกโรงจี้อธิการบดี มรภ.ชร.รับผิดชอบกรณีผอ.ชาติพันธุ์หลอกนศ.

ด้านนายวิวัฒน์ ตามี่ ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลบนพื้นที่สูง(ศปส.) กล่าว ว่าจากพฤติกรรมดังกล่าวของ นายสมบัติ บุญคำเยือง ผอ.สถาบันชาติพันธุ์ฯ คนนี้แล้ว จะเห็นได้ว่ามีความพยายามจะใช้กลุ่มชาติพันธุ์เป็นเครื่องมือหลอกเข้ามา เรียนเพื่อหวังตัวเองจะสร้างสถาบันชาติพันธุ์ศึกษาและสันติศึกษา มรภ.เชียงราย ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์นั้นถูกหลอกมาครั้งแล้ว แม้กระทั่งมีการอ้างตั้งเครือข่ายผู้รู้ ดึงปราชญ์ผู้รู้แต่ละชนเผ่าเข้ามามีส่วนร่วม แต่จริงๆ แล้วชาวบ้านและเครือข่ายผู้รู้ไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องทิศทางหรือการพัฒนา หลักสูตร แต่กลับสร้างชื่อเสียงให้กับตัว ผอ.สถาบันชาติพันธุ์ฯ คนเดียว โดยดูได้จากการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศบ่อยครั้ง

… “ตั้งเครือข่าย” … เครือข่ายนี่มันมี “ใคร” มา “ตั้ง” ได้ด้วยเหรอ ?

มันไม่ได้ต้องตั้งด้วยตัวของมันเองเหรอ ?
ล่างขึ้นบน ไม่ใช่ บนลงล่าง

คือถึงจะมีใคร องค์กรอะไร มาตั้งได้ .. แต่สิ่งที่ตั้งขึ้นมา มันจะเรียกว่าเครือข่ายรึเปล่า ?

อย่างมากก็เป็นคนประสานงาน สนับสนุน เร่งให้เกิด .. แต่จะให้ตั้งมันเลยเนี่ย สงสัยจะไม่ไหวมั้ง

technorati tags:
,


One response to “unsocial network”

  1. ผมคิดว่าเครือข่ายมันมีอยู่แล้วนะ แต่ผอ.เขาพยายามสร้างสถาบันโดยดึงคนจากเครือข่ายเข้ามามากกว่าฟังแล้ว ก็เออ จริงๆ สถาบันส่วนใหญ่ในเมืองไทยมันก็ตั้งกันแบบนี้นิหว่า เป็นการสร้างพื้นที่ให้กับตัวเอง มากกว่าสร้าง value added ให้กับสังคม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.