TreeHugger


ได้มาจากบล็อก อ.ธวัชชัย UsableLabs ครับ

TreeHugger

TreeHugger เป็น blog ที่รวบรวมข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข่าวหลายต่อหลายข่าวก็เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้สิ่งแวด ล้อมของโลกเรานั้นดีขึ้นครับ

TreeHugger เป็นหนึ่งใน blog ที่ผมอ่านประจำ และผมอยากแนะนำให้นักศึกษาอ่านประจำด้วย ผมเชื่อว่า TreeHugger น่าจะให้ “แรงบันดาลใจ” ให้นักศึกษาได้คิดโครงงานดีๆ ที่จะทำในเทอมนี้แน่นอนครับ

ทำสิ่งที่เท่ ทำสิ่งที่ดี

[ลิงก์ TreeHugger | ผ่าน No Magic Here]

technorati tags: ,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.