To Pork or Not to Pork


นิติรัฐเจ้าเก่า นำเสนอประเด็นน่าสนใจ:

Etat de droit : ศาลปกครองฝรั่งเศส ห้ามสมาคมการกุศล แจกจ่ายซุปหมู

ในปารีส มีสมาคมการกุศลหนึ่ง แจกจ่ายซุปแก่คนไร้บ้าน ดูไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ปัญหาคือ มันเป็น “ซุปหมู” น่ะสิ คนไร้บ้านชาวมุสลิมก็เลยกินไม่ได้
จังหวัดปารีสก็เลยสั่งห้าม เพราะเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่เท่าเทียมกัน
แต่สมาคมก็ไปฟ้องศาลชั้นต้นว่านี่มันแทรกแซงเสรีภาพนะ แล้วก็ชนะ แจกต่อได้
จังหวัดปารีสเลยอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลตัดสินเพิกถอนคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คำสั่งของจังหวัดปารีสจึงมีผลเช่นเดิม = ห้ามแจกซุปหมู

ไปดูรายละเอียดของเรื่อง และประเด็นน่าคิดต่าง ๆ รวมถึงความเห็นของหลาย ๆ คน ได้ที่ บล็อกนิติรัฐ (ไปคุยกันที่โน่นเลย เพื่อความต่อเนื่อง)

“ความดี” เป็นเรื่องแล้วแต่กำหนด ?

technorati tags:
,
,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.