photographic periodic table


ตารางธาตุแบบภาพถ่าย ไม่ต้องเดา ดูแล้วเห็นภาพเลย 😛

(กดไปดูรูป)

แต่ละรูปเอามาจากคลังภาพหรือถ่ายขึ้นใหม่เพื่อโปสเตอร์นี้โดยเฉพาะ สำหรับธาตุที่ไม่เสถียร (ถ่ายรูปลำบาก/รูปออกมาไม่ชัดเจน) ก็จะใช้รูปคนที่ค้นพบ หรือ สถานที่/สิ่งของที่เป็นที่มาของชื่อ หรือ แร่ที่มีธาตุนั้นผสมอยู่ แทน สำหรับก๊าซเฉื่อย เค้าจับใส่หลอดแล้วให้เปล่งแสง ซึ่งแสงจากก๊าซแต่ละชนิดก็จะมีสีต่างกัน

สนใจเอาไปให้ลูกให้หลานพกไปโรงเรียน ก็สั่งซื้อกันได้ มีหลายขนาด 🙂

via infosthetics

tags: , , , , , , ,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.