borderline


‘เราต้องตีเส้น’ เครือข่าย 19 กันยา
ไทยโพสต์, 10 ธ.ค. 2549

“ผมไม่อยากเห็นแค่ คมช.ออกไป ถ้า คมช.ออกไปมันก็ซ้ำรอยเดิม เหมือนที่ทักษิณออกไป มวลชนควรจะเติบโตเชิงคุณภาพประชาธิปไตย เพื่อเป็นหลักประกันความรุนแรงที่จะเกิดจากการปะทะกันครั้งใหญ่ของความขัดแย้งในบ้านเมือง ถ้ามีคนที่ยึดหลักการเพียงพอและมากพอ เราจะไม่พาประเทศเข้าสู่ภัยอันตราย คมช.ออกไปไม่ใช่เป้าหมาย ประชาธิปไตยคืนมาต่างหากที่เป็นเป้าหมาย”

ทักษิณแทรกแซงกติกา นี่ล้มกติกา

“ใช่ ก็เหมือนที่หมอเหวงพูด คุณจะเอาโคลนไปล้างโคลน เอาอาจมไปล้างโคลนได้อย่างไร ท่านพุทธทาสจึงบอกว่าอย่าเอาโคลนไปล้างโคลน การกระทำของ คมช.มันทำให้หลักการที่เคยมีอยู่ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย อะไรทั้งหลายมันไปหมดเลย”

“นี่เป็นเรื่องที่มันผิดหลักการ ในหลวงท่านบอกว่าถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันก็ผิดหมด กติกาประชาธิปไตยเป็นรากฐาน ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตภายใต้กรอบนี้ มันผิดกติกา พอรากขยับมันเปลี่ยน ใช้ชีวิตปกติก็ยังผิด”

ไปอ่านทั้งหมดกันเองละกันครับ มันส์ 😛

tags: , ,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.