1:M


ข้อแนะนำ ข้อสังเกต

ธีรยุทธ บุญมี : ภาคประชาชนต้องมุ่งมั่นและมีสติ จึงจะล้างคนชั่วโกงเมืองได้
กรุงเทพธุรกิจ 4 มีนาคม 2549

ทักษิณชะตาการเมืองขาดแล้ว จะถูกสังคมส่วนต่าง ๆ ลอยแพจนเหลือตัวคนเดียวในที่สุด

ปัจจุบันฟันธงได้ว่า ชะตาการเมืองของทักษิณขาดแล้ว เพราะขนาดต่อสู้กับ “กุ๊ยการเมือง” อย่างสนธิ หรือพวกแข็งทื่ออย่างจำลอง ทักษิณยังถอยร่นไม่เป็นขบวน

แต่นี่ต้องต่อสู้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ กว้างขวางมากขึ้นเกือบทั้งสังคม ย่อมทานไม่ไหว

อย่างไรก็ตาม ทักษิณจะฝืนชะตาไม่ได้ เพราะถูกคัดค้านจาก 3 พลังหลักคือ (1) พลังจารีตประเพณี ได้แก่ พลังรักชาติ รักสถาบัน และพลังคุณธรรม (2) พลังประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพลังใหญ่ มีประวัติการต่อสู้มานาน (3) พลังของภาคธุรกิจเศรษฐกิจสมัยใหม่ ซึ่งจะเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อพันธมิตรประชาธิปไตย ควรใช้ยุทธศาสตร์มั่นคง ยืดเยื้อ ไม่รวบรัดปิดบัญชี แต่ขยายความมีเหตุมีผล เพื่อล้างคนชั่วโกงเมือง

พันธมิตรฯ ควรทำความเข้าใจเรื่องการแข็งขืนแบบอารยะ (civil disobedience) ซึ่งก็คือการใช้สิทธิของคนกลุ่มน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือกดขี่ข่มเหงจนต้องออกมาแข็งขืน โดยยอมเสียสละ ยอมเจ็บปวด หรือแม้กระทั่งยอมสละชีวิตได้ การแข็งขืนแบบอารยะไม่ได้ถืออำนาจรัฐ ทหาร หรือตำรวจเป็นศัตรู

แต่ถือการล้มอำนาจของทักษิณเป็นเป้าหมาย การแข็งขืนแบบอารยะ คือการทำให้อำนาจของทักษิณไม่สามารถทำงานได้ จนในที่สุดคนจะไม่ยอมรับทักษิณ

วิกฤติการเมืองทุกหนของบ้านเรา ประชาชนเป็นผู้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ จากนั้นเทคโนแครตชนชั้นนำของสังคมไทยจะเข้ามามีบทบาท เป็นกลไกคลี่คลายความขัดแย้งในสังคม แต่ที่ผ่านมาชนชั้นนำเราประนีประนอมกับความชั่วมากเกินไป หลัง 14 ตุลา 16 พฤษภาคม 35 จึงเกือบไม่มีการจัดการกับคนชั่วโกงเมือง หรือการรัฐประหาร รสช.ทำท่าว่าจะยึดทรัพย์นักการเมืองเกือบร้อยคน แต่ในที่สุดไม่มีการยึดทรัพย์ใคร ผลโดยรวมก็คือ (1) ระดับศีลธรรมคุณธรรมของประเทศเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ (2) เมื่อเกิดวิกฤติขยายตัวนำไปสู่จุดแตกหัก ต้องรบกวนถึงเบื้องยุคลบาททุกครั้ง (3) ครั้งนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ยืดเยื้อเป็น 1-2 ปี ประเทศจะสูญเสีย เพราะความขัดแย้ง ภาวะสงครามกลางเมืองอย่างสุดคณานับ ทักษิณไม่ควรประสบชะตากรรมคนเดียว แต่รัฐมนตรีโกงเมืองและทักษิณบริกรทั้งหลายควรถูกสะสางความผิดอย่างจริงจังด้วย

หมายเหตุ: ที่ขีดเส้นใต้นี่ผมขีดเอง ส่วนตัวเน้นนี่ ตามนสพ.

อ่านเต็ม ๆ แบบ PDF
(ข้อมูลเทคนิค: แปลงจาก เอกสารต้นฉบับอันนี้ (Word) ด้วย: Word Viewer (เปิดดู) + CutePDF Writer (พิมพ์เป็น PDF) + pdftk (ตัดหน้าว่างทิ้ง) โปรแกรมทุกตัว ฟรี)


One response to “1:M”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.