The green province


เป็นไปได้รึเปล่า ถ้าเราจะเลือกจังหวัดนึง หรืออำเภอนึงขึ้นมา อาจจะเป็นการคัดเลือกจากจังหวัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และพิจารณาแล้วว่ามีความพร้อมเหมาะสม ให้กลายเป็น “จังหวัดเขียว”

แล้วก็ประกาศกฏหมายพิเศษไปเลย ว่าในจังหวัดนี้ กิจกรรมทุกอย่างต้องดำเนินไปโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เกษตรกรรมก็ต้องเป็นแบบที่ไม่ทำลายดิน ไม่ทำลายน้ำ ไม่มีสารเคมีตกค้าง อุตสาหกรรมก็ต้องไม่ปล่อยของเสียเกินเกณฑ์ที่กำหนด มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด บ้านเรือนที่จะสร้างใหม่ ก็ต้องเป็นแบบประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ มีระบบน้ำทิ้ง ระบบจัดเก็บของเสีย แยกขยะ รีไซเคิล/นำกลับมาใช้ใหม่ อย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัด มีระบบขนส่งมวลชนที่ดี เพื่อลดการใช้พลังงานในการขนส่ง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้พวกจักรยาน และทำถนนหนทางให้มันปลอดภัย เดินได้ อาจจะเก็บภาษีรถยนต์ส่วนตัวแพงกว่าจังหวัดอื่น ส่วนภาคการศึกษา ก็แทรกเรื่องการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม ลงไปในหลักสูตรตั้งแต่เด็ก ๆ เลย

ใครไม่ทำตามนโยบายพวกนี้ ก็มีบทลงโทษกันไป + มีแรงจูงใจอื่น ๆ ให้คนมาทำ

ตัวอย่างเช่น เป็นไปได้รึเปล่า ที่จะมีการเก็บ “ภาษีถ่านไฟฉาย” ถ่านชนิดไหนที่มีสารตกค้างน้อย/ประสิทธิภาพดี/ใช้ซ้ำได้ ก็เก็บน้อย สารตกค้างมาก/ประสิทธิภาพต่ำ/ใช้ได้ครั้งเดียว ก็เก็บมาก, และนโนบายลักษณะนี้กับสินค้า/บริการทุกประเภท

คือพูดง่าย ๆ ว่า ทำเป็นเขตการปกครองพิเศษ เป็นจังหวัดตัวอย่างด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม — แล้วก็ศึกษากันไปเลย ว่ามันคุ้มจริงมั๊ย ที่ลงทุนไป เช่น ประสิทธิภาพการผลิตเทียบกับพลังงานที่ใช้สูงขึ้นมั๊ย อัตราการเจ็บป่วยลดลงรึเปล่า อะไรพวกนี้ เอาไปเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ

คนจะย้ายเข้าไปอยู่จังหัวดนี้กันเยอะขึ้นรึเปล่า ?

เป็นคุณ คุณจะย้ายไปมั๊ย ?


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.