Dragon roars in France

จากผู้จัดการออนไลน์: TCL Group ของจีน ตอนนี้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Thompson ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของฝรั่งเศส และบริษัท Alcatel บริษัทโทรศัพท์มือถือของฝรั่งเศส

Published by

bact

bact' is a name

Leave a Reply