Collective Intelligence


collective intelligence (ปัญญารวมหมู่?) น่าจะเป็นคำที่อธิบายสิ่งที่กำลังสนใจอยู่อย่างรวมๆ ได้ดี

Blog of Collective Intelligence

wiki กับ social bookmark เป็นเพียงตัวอย่างระดับพื้นฐาน, น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือระดับยุคหิน ยังใช้แรงงานเยอะเกินไป


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.