Collective Intelligence

collective intelligence (ปัญญารวมหมู่?) น่าจะเป็นคำที่อธิบายสิ่งที่กำลังสนใจอยู่อย่างรวมๆ ได้ดี

Blog of Collective Intelligence

wiki กับ social bookmark เป็นเพียงตัวอย่างระดับพื้นฐาน, น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือระดับยุคหิน ยังใช้แรงงานเยอะเกินไป

Published by

bact

bact' is a name

Leave a Reply