โลกเราเอง จะคอยให้ใครมาดูแลให้?


พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol)
ว่าด้วยการแก้ปัญหารูโหว่ของชั้นโอโซน, โดยการลดการปล่อยก๊าซในกลุ่ม CFC ที่เชื่อว่าทำลายชั้นโอโซน

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
ว่าด้วยการแก้ปัญหาโลกร้อน, โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์

จนถึงตอนนี้ ประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 2 ราย คือ สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย ยังไม่ยอมให้สัตยาบันในพิธีสารฉบับนี้ และยังไม่มีทีท่าว่าจะให้สัตยาบันด้วย

สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอับดับหนึ่งของโลก คือ 5,410 ล้านเมตริกตันต่อปี หรือ 20.1 ตันต่อปี ต่อประชากรหนึ่งคน. โดยประเทศที่ 2 คือ จีน (2,893 ล้านตัน หรือ 2.3 ตันต่อประชากรหนึ่งคน) นั้นให้สัตยาบันไปเรียบร้อยแล้ว.

แบบนี้ เราเรียกสหรัฐว่า ผู้ก่อการร้าย ได้รึเปล่า?


2 responses to “โลกเราเอง จะคอยให้ใครมาดูแลให้?”

  1. จริงๆ สหรัฐ ลงนามในสัญญา (signatory) นะครับแต่ยังไม่ได้ ให้สัตยาบัน (ratified)มีอีกหลายประเทศที่ลงนามแล้ว แต่ยังไม่ให้สัตยาบันแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีชัดเจนว่า จะไม่ให้ (คือมีโอกาสที่จะให้ในอนาคต)แต่ สหรัฐ กับ ออสเตรเลีย นี่ มีทีท่าชัดเจน ว่าจะไม่ให้สัตยาบันแน่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.