เหียกวงเอี่ยม – วีรชนจีนโพ้นทะเล


“ผมจากบ้านเกิดมาด้วยสองมือเปล่า ทรัพย์สมบัติที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนี้ได้มาจากสังคม จึงต้องคืนกลับไปให้สังคม หากไม่มีสังคมแล้ว ไฉนเลยจะมีทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้…”

“หากไม่มีประเทศชาติ ไฉนเลยจะมีตัวผม”

เหียกวงเอี่ยม
อดีตประธานหอการค้าไทย-จีน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.