The map


(from fwd mail)

แผนที่ชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 • ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ
 • อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก “ปัญญา” และ ความกล้าหาญ”
 • “เพื่อนใหม่” คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วน “เพื่อนเก่า”/ “มิตร” คืออัญมณีที่ นับวันจะเพิ่มคุณค่า
 • อ่านหนังสือ ธรรมะ ปีละเล่ม
 • ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
 • พูดคำว่า “ขอบคุณ” ให้มากๆ
 • รักษา “ความลับ” ให้เป็น
 • ประเมินคุณค่าของการให้ “อภัย” ให้สูง
 • ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
 • ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิ และรู้แก่ใจว่าเป็นจริง
 • หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่
 • เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนักคิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
 • อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
 • ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน
 • อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่า “ขอโทษ”
 • อย่าอายหากจะบอกใครว่า“ไม่รู้”
 • ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง
 • เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
 • การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท
 • คนไม่รักเงิน คือ คนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต
 • ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือ ผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
 • ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด
 • จงใช้จุดแข็ง อย่าเอาชนะจุดอ่อน
 • เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจใน สิ่งที่เราพูด
 • เหรียญเดียวมี 2 หน้า ความสำเร็จ กับ ล้มเหลว
 • อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่งๆ เกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น
 • ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
 • อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ (อย่าใจร้อน)
 • ระลึกถึงความตายวันละ 3 ครั้ง ชีวิตจะ มีสุข มีอภัย มีใช้อยู่
 • ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อ ๆ ไปก็ผิดหมด
 • ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ
 • จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
 • ดาวและเดือนที่อยู่สูงอยากได้ต้องปีน “บันไดสูง”
 • มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ
 • หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
 • ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

(อัพเดท 6 ก.พ. 2550: ยังไม่มีการยืนยันใด ๆ ทั้งสิ้น ว่าข้างต้นนั้น เป็นคำสอนจากในหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผ่าน ๆ มา มีการแอบอ้างบ่อยครั้ง โปรดใช้วิจารณญาณ)


One response to “The map”

 1. มีหลายข้อที่แทงใจดำคนแถวนี้ : )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.