คลาย เครียด


> หุ่นซ้อมมือ < (ได้คุณค่าทางอารมณ์ พอๆ กับ ข้าวซ้อมมือ) เชิญตบตีกันตามอัธยาศัย


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.