การเมืองแบบโอเพ่นซอร์ส


The Rise of Open-Source Politics จาก The Nation (ไม่ใช่ เดอะเนชั่น ของบ้านเรานะ)

พูดคร่าวๆ ก็คือ การเมืองแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ไม่ใช่แค่ไปหย่อนบัตรทุกสี่ปีแล้วก็จบกันแค่นั้น


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.