นวัตกรรมใหม่! “สบู่ไฟฟ้า”


คนเรานี่ก็ช่างคิดค้นกันจริงๆ นะครับ

http://electrolux.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.