ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กระทรวงการต่างประเทศ
Overseas Election Coordination Center

เฉพาะ สส. กับ สว. เท่านั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง ผู้ว่าฯ สก. สข. ไม่เกี่ยว

ขอใช้สิทธิง่ายๆ แค่ไปแจ้งกับ

  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ในประเทศไทย); หรือ
  • สถานทูต หรือ สถานกงสุล (ไม่รวม กงสุลกิติมศักดิ์, สถานทูต/กงสุลบางแห่ง อาจดูแลหลายประเทศ)

ที่อยู่ของสถานที่รับแจ้งทั้งหมด ดูได้ที่เวบ

แจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้คนอื่นแจ้งก็ได้ – ทางไปรษณีย์ก็ได้
แจ้งได้ตลอดเวลา

สำหรับคนไทยที่อยู่ในบางประเทศ สามารถเลือก สส. ทางไปรษณีย์ได้ด้วย — สว. ยังไม่ได้

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กำหนดให้การเลือกตั้งเป็น หน้าที่
ดังนั้นหากไม่ได้ไปใช้สิทธิ โดยไม่ได้แจ้งทางการ จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง 8 อย่าง จนกว่าจะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า

แจ้งวันนี้เลยก็ได้

แบบคำร้อง | ใบมอบอำนาจ | แบบฟอร์มอื่นๆ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.