ปลาดาว ออฟฟิศ ๓.๑ ออกแล้ว


จากเว็บปลาดาว:

ล่าสุด ปลาดาว ออฟฟิศ ๓.๑
ข่าวปลาดาว ตอนรับวันพ่อแห่งชาติ กับ ปลาดาว ออฟฟิศ ๓.๑ ออกมาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pladao.org/download และก่อนติดตั้ง กรุณาอ่านเอกสารแนะนำการติดตั้ง เสียก่อน

หมายเหตุ:
สำหรับหน่วยงานใด ที่สนใจจะเป็นศูนย์ดาวน์โหลด สำหรับโปรแกรม ปลาดาว ออฟฟิศ สามารถทำได้ทันที และแจ้ง url มาที่ pisit@pladao.org

เดี๋ยวไปเอามาเล่นมั่ง 🙂

ดาวน์โหลด ปลาดาว ออฟฟิศ (ตัวติดตั้ง/ซอร์สโค้ด)


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.