ซอร์สโค้ด Java 2 SE 5.0 มาแล้ว


ใช้ Java Research License (JRL) = อนุญาตให้ใช้ในการศึกษา, วิจัย, ใข้ส่วนตัวได้ — ยังไม่ใช่ Free/Open Source Software license

JRL มีพื้นฐานมาจาก Sun Community Source License (SCSL) แต่เข้มงวดน้อยลง. Sun ตั้งใจจะเปลี่ยน license ของเทคโนโลยีจาวาทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้ SCSL อยู่ เป็น JRL, ซึ่งรวมถึง J2EE และ J2ME ด้วย.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.