ความไม่มีงาน นั้นเป็นทุกข์


ความที่มีงานแล้ว แต่ยังไปทำไม่ได้ซะที เพราะว่าต้องรอวีซ่า นั้นเป็นทุกข์ยิ่งกว่า

เผอิญไม่ได้เกิดเป็นคนอียูมันก็แย่งี้นะฮะ 😛


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.