Tag: universities

 • Thai Education System on the Cross-road

  อุดมศึกษาไทย บนทางแพร่ง — วิวัฒน์ชัย อัตถากร สมมุติหากหลายมหาวิทยาลัยพัฒนาถึงขั้น “ระดับโลก” ในอนาคตแบบมหาวิทยาลัย Harvard, MIT, Oxford, Cambridge ฯลฯ ได้จริง ถามอีกว่าแล้วคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศได้อะไร แล้วใครได้บ้าง คนจนยังต้องเป็นแรงงานรับจ้างราคาถูกเช่นเดิมไหม? การพัฒนาสู่ “ความเป็นเลิศ” จะมีความหมายในบริบททางสังคมไทยจริงก็ต่อเมื่อ “รับใช้” อย่างกระจายตัวควบคู่ไปด้วยเสมอๆ ทิศทางการผลิตความรู้ควรแก้ปัญหาพื้นฐานของชาติให้ตรงจุด สามารถ “ชี้นำทางสังคม” ไม่ใช่เพียงแค่ “ความเป็นเลิศแบบลอยๆ” แต่ “ขาดความเป็นธรรม” ควรตั้งโจทย์จากความเป็นจริงจากชุมชนด้วย การตั้งโจทย์ได้ถูกต้องจึงมิใช่การขานรับตามๆ กัน เห็น “ช้างขี้ก็ขี้ตามช้าง” หรือ “ตามดูแห่” การเดินตามกระแสโลกอย่างขาดจังหวะก้าว อาจสร้างความเสี่ยงภัยโดยไม่รู้ตัวอย่างไม่จำเป็น ควรเดินเข้าหาโลกาภิวัตน์ด้วยปัญญาอย่างมิสติและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ ผู้เขียนไม่คิดค้านเปิดเสรี หากแต่ไทยจะเปิดเสรีในวิถีทางใดมากกว่าจึงจะยั่งยืน เรา “เปิดเสรีการค้า” เราก็ขาดดุลการค้า เรา “เปิดเสรีการลงทุน” เราก็เป็นหนี้ล้นพ้นตัวจากซื้อเทคโนโลยีเขา เรา “เปิดเสรีการเงิน” เราก็พ่ายแพ้ในสงครามการเงิน ในช่วงห้าสิบปีมานี้เกิดวิกฤตชาติมาสองครั้งสองคราแล้ว พอจะเป็น “อุทาหรณ์” สอนใจได้บ้างหรือไม่นั้น ก็น่าลองฉุกคิดหรือพิจารณาใคร่ครวญดูบ้าง…

 • THES World University Rankings 2005

  The Times Higher World University Rankings 2005 The only Thai university in the World Top 200 is Chulalongkorn University, at 121th. 35th outside Europe and North America. 48th in social sciences worldwide.

 • เป็นอาจารย์ แล้วเปิดร้านเหล้าแถวมหาลัยได้มะ

  อยากรู้ “หากินกะนักศึกษา” 😛

 • มหาวิทยาลัยเปิดใหม่ – ม.นราธิวาส & ม.นครพนม

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะรวม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส, วิทยาลัยการอาชีพตากใบ, และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส เข้าด้วยกัน มหา่วิทยาลัยนครพนม ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ ม.นราธิวาส แต่ในเว็บไม่ได้ระบุสถาบันไว้ เท่าที่หาเจอในเน็ต นครพนมตอนนี้มี วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม (2 แห่ง), วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม, และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม (ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเข้าไปรวมบ้าง — จริงๆ มีอีกที่ คือ ม.รามคำแหง นครพนม .. แต่คิดว่าอันนั้นคงไม่ได้เข้ามารวมด้วยแน่) ที่เว็บของ ม.มหาสารคาม ระบุไว้ว่า ที่ตั้งของ ม.นครพนม ที่จะจัดตั้งในอนาคต ก็คือที่ตั้งปัจจุบันของ ม.มหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม ในปัจจุบันนั่นเอง (โคกภูกระแต ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม เนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่) กระจายๆ ออกไปบ้าง 🙂