Tag: tesseract

  • ทดลอง Tesseract 4.0alpha กับภาษาไทย

    ทดลอง Tesseract 4.0alpha กับภาษาไทย

    ทดสอบใช้งานเอนจิน deep learning (LSTM) ตัวใหม่ใน Tesseract 4.0alpha กับภาษาไทย ทั้งหมดนี้เป็นซอฟต์แวร์เสรี ใช้ได้ฟรี มีซอร์สโค้ดให้ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามชอบใจด้วย