[1-pager] What’s so new about new social movements? โดย David Plotke (1990)

[อัปเดต 2009.12.03: เพิ่มลิงก์ บ่อนอก-หินกรูด]

จากสรุปอ่านเอกสารเทอมที่แล้ว คาบที่เกี่ยวกับ ขบวนการทางสังคมใหม่ (new social movements)

Plotke, David. 1990. What’s so new about new social movements? Socialist Review. 20:91-102.

บทความนี้ลองสำรวจข้ออ้าง ความใหม่ ต่าง ๆ ของ ขบวนการทางสังคมใหม่ ว่ามันมีอะไรใหม่จริงหรือ, และถ้าใหม่จริง แล้วมันยังใหม่อยู่ไหมสำหรับตอนนี้ และในบริบทไหน ที่มันจะไม่ใหม่อีกต่อไป. read more

[สรุป] High and Low Thai: Views from Within (A.V.N. Diller 1985)

Diller เสนอว่า ความแตกต่างของระดับภาษามีเรื่องความขัดแย้งทางวัฒนธรรมอยู่ด้วย ซึ่งสะท้อนออกมาในความขัดแย้งทางระบบการศึกษา การศึกษาและสอนภาษาตามแนว prescriptive (มีภาษาแบบแผนในอุดมคติที่ถูกต้อง) และ descriptive (ภาษาอย่างที่มันเป็น)

[review] Portraits of “the Whiteman”: Linguistic play and cultural symbols among the Western Apache.

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปบล็อก เอาของเก่ามาหากินละกัน :p นี่เป็นการบ้านของวิชาหนึ่งในเทอมที่ผ่านมา คือ วิชามานุษยวิทยาภาษา (linguistic anthropology). งานในวิชานี้มีวิจารณ์หนังสือ 2 เล่ม กับรายงานจบเทอมชิ้นหนึ่ง. ด้านล่างนี้เป็นบทวิจารณ์หนังสือเล่มที่สอง คือหนังสือ Portraits of “the Whiteman”: Linguistic play and cultural symbols among the Western Apache โดย Keith Basso. ส่วนเล่มแรกที่วิจารณ์คือ ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ โดย จิตร ภูมิศักดิ์. read more

got da transcript

hmm.. not good not bad.

but hope it should be better than this.

anyway,
seriously, i realised that the efforts i’ve putted for the exams are not much enough.

to be honest,
passing the exam may considered as an “unexpected result”,
from the way i behaved during the exam period 😛

—-

AI Programming in Java 70 A
Data Intensive Linguistics 45 D*
Dialog and Natural Language Generation 59 C
Introduction to Computational Linguistics 53 C
Natural Language and Speech System Design 64
Speech Processing 1 57 C
Techniques in Natural Language Processing 2 67
Theoretical Linguistics 67
Average 60

* note: D means satisfied for diploma, but not for master degree.

—-

just another ‘average’ outcome.

not bad.
but not happy.
but it’s ok.

as ‘ok’, as ‘fine’, as ‘average’. read more

ป๊าโอนตังค์มาให้ ค่าเทอมงวดสุดท้าย

อยากหางานที่มันได้ตังค์เยอะกว่าตอนนี้
บ้านใหม่ด้วย ของมหาลัยที่อยู่ตอนนี้แพง

ไปทำ work@hell กันเถอะ

พรุ่งนี้สอบวันสุดท้าย

ตายซะเถอะแก

average man

Just finished another exam,
Speech Processing 1.

It’s ok.

I’m quite an average person during this period of time.
Normally, I hate to be “average”, but I know that I can’t be good in everything.
Examination is the one.

Waiting .. wishing every exams finished very soon.
Just want to start on the master project work
(if they allow me to do so na’ na .. just depends on the exam result).

Wo.

Lucky

Just finished my the first module of my exams.
It’s better than I was thought, really.
Since, at the first place, this morning, I didn’t expected that I’m able to write anything.

Today’s module is Theoretical Linguistics.
Last year, its exam was mostly about grammar formalisms — which I’m not strong.
But this year, it add more stuffs about corpora and computational linguistics — which I’ve better knowledge on, at least better than those formalisms.

Lucky. read more

Please

I feel not so good during last two weeks. Actually, it’s bad.

I still have two assignments to go. One already after the due date.

This thursday is a first day for my first exam in my postgrad study.

Today is Songkran day, a Thai New Year — very famous to foreigners as “water festival”. I stay almost all day in my room, as I did it for weeks. Only went out on 8pm, just for a meal — smoked sausage n chips + brown sauce, vinegar.

I need some motivation.

Oh, what a happy new year. read more