Tag: studying

 • [1-pager] What’s so new about new social movements? โดย David Plotke (1990)

  [อัปเดต 2009.12.03: เพิ่มลิงก์ บ่อนอก-หินกรูด] จากสรุปอ่านเอกสารเทอมที่แล้ว คาบที่เกี่ยวกับ ขบวนการทางสังคมใหม่ (new social movements) Plotke, David. 1990. What’s so new about new social movements? Socialist Review. 20:91-102. บทความนี้ลองสำรวจข้ออ้าง ความใหม่ ต่าง ๆ ของ ขบวนการทางสังคมใหม่ ว่ามันมีอะไรใหม่จริงหรือ, และถ้าใหม่จริง แล้วมันยังใหม่อยู่ไหมสำหรับตอนนี้ และในบริบทไหน ที่มันจะไม่ใหม่อีกต่อไป. สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับบทความชิ้นนี้ คือการพูดถึง กระบวนการแปะป้ายหรือตราหน้า (stigmatize) แนวคิดที่ผู้แปะป้ายไม่เห็นด้วย และ การสร้างคู่ตรงข้ามแบบสุดขั้ว (polarization และ radicalization) เพื่อบังคับให้สังคม[ต้อง]เลือก[อย่างเต็มใจ]ในทางที่ผู้กำหนดขั้วได้ออกแบบเอาไว้. —- บทความชิ้นนี้ David Plotke ผู้เขียน สำรวจข้อถกเถียงหลักในวาทกรรมขบวนการทางสังคมใหม่ ในบริบทสังคมการเมืองสหรัฐอเมริกาช่วง 1960s-1980s และเสนอว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการทางสังคมใหม่นั้นให้ราคา…

 • [สรุป] High and Low Thai: Views from Within (A.V.N. Diller 1985)

  Diller เสนอว่า ความแตกต่างของระดับภาษามีเรื่องความขัดแย้งทางวัฒนธรรมอยู่ด้วย ซึ่งสะท้อนออกมาในความขัดแย้งทางระบบการศึกษา การศึกษาและสอนภาษาตามแนว prescriptive (มีภาษาแบบแผนในอุดมคติที่ถูกต้อง) และ descriptive (ภาษาอย่างที่มันเป็น)

 • [review] Portraits of “the Whiteman”: Linguistic play and cultural symbols among the Western Apache.

  ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปบล็อก เอาของเก่ามาหากินละกัน :p นี่เป็นการบ้านของวิชาหนึ่งในเทอมที่ผ่านมา คือ วิชามานุษยวิทยาภาษา (linguistic anthropology). งานในวิชานี้มีวิจารณ์หนังสือ 2 เล่ม กับรายงานจบเทอมชิ้นหนึ่ง. ด้านล่างนี้เป็นบทวิจารณ์หนังสือเล่มที่สอง คือหนังสือ Portraits of “the Whiteman”: Linguistic play and cultural symbols among the Western Apache โดย Keith Basso. ส่วนเล่มแรกที่วิจารณ์คือ ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ โดย จิตร ภูมิศักดิ์. เทอมที่แล้ว เคยวิจารณ์หนังสือที่ Keith Basso เขียน ไปแล้วเล่มหนึ่ง คือ Wisdom Sits in Places: Landscape and Language Among the…

 • got da transcript

  hmm.. not good not bad. but hope it should be better than this. anyway, seriously, i realised that the efforts i’ve putted for the exams are not much enough. to be honest, passing the exam may considered as an “unexpected result”, from the way i behaved during the exam period 😛 —- AI Programming in…

 • สอบเสร็จแล้ว

  all exams — finished. me? .. hmm, may be finished by the last exam also (x_x) well, .. it’s fine anyway, not that difficult, just not sure if i precisely answered what he asked 😛 —- one report to go. and let’s see.

 • ป๊าโอนตังค์มาให้ ค่าเทอมงวดสุดท้าย อยากหางานที่มันได้ตังค์เยอะกว่าตอนนี้ บ้านใหม่ด้วย ของมหาลัยที่อยู่ตอนนี้แพง ไปทำ work@hell กันเถอะ พรุ่งนี้สอบวันสุดท้าย ตายซะเถอะแก

 • มี title แล้ว

  กลัวไม่จบจัง รู้สึกว่าทำได้ไม่ดีเลย แย่

 • average man

  Just finished another exam, Speech Processing 1. It’s ok. I’m quite an average person during this period of time. Normally, I hate to be “average”, but I know that I can’t be good in everything. Examination is the one. Waiting .. wishing every exams finished very soon. Just want to start on the master project…

 • Lucky

  Just finished my the first module of my exams. It’s better than I was thought, really. Since, at the first place, this morning, I didn’t expected that I’m able to write anything. Today’s module is Theoretical Linguistics. Last year, its exam was mostly about grammar formalisms — which I’m not strong. But this year, it…

 • Please

  I feel not so good during last two weeks. Actually, it’s bad. I still have two assignments to go. One already after the due date. This thursday is a first day for my first exam in my postgrad study. Today is Songkran day, a Thai New Year — very famous to foreigners as “water festival”.…