Tag: SEO

  • ตลก ภาพยนตร์ คลังปัญญาไทย "Wisdom Society" [update]

    สุดเขตสเลดเป็ด เป็นภาพยนตร์ที่ตลกดีนะครับ หัวใจหล่อมาก จากบทความ ภาพยนตร์ เว็บไซต์คลังปัญญาไทย ภาพยนตร์ [ลิงก์ไป http://www.movie.kapook.com/] (Cinematographic Works) หมายถึง สื่อเคลื่อนไหวที่สะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม การเมือง และ วัฒนธรรมที่สร้างขึ้นเป็นระบบมาตรฐานโดยฝีมือคนไทย ได้แก่ ภาพยนตร์ข่าว ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์เรื่อง เป็นต้น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการภาพยนตร์ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาผลงาน ได้แก่ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักพากย์ นักแสดง ผู้ประพันธ์เพลงประกอบ ภาพยนตร์ คือ ไม่ว่าจะเป็นชนิดฟิล์มเนกาทิฟ (negative) หรือฟิล์มโพซิทิฟ (positive) ซึ่งได้ถูกถ่าย อัด หรือกระทำด้วยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏรูปหรือเสียงหรือทั้งรูปและเสียง เป็นเรื่องหรือเหตุการณ์ หรือข้อความอันจักถ่ายทอดรูปหรือเสียง หรือทั้งรูปและเสียงได้ด้วยเครื่องฉายภาพยนตร์หรือเครื่องอย่างอื่นทำนองเดียวกัน และหมายความตลอดถึงฟิลม์ซึ่งได้ถูกถ่าย อัด หรือทำด้วยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏสี เพื่ออัดลงในฟิลม์ชนิดดังกล่าว เป็นสาขาที่สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในรูปของภาพเคลื่อนไหว และเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิงภาพยนตร์ คือ ภาพนิ่ง หลาย ๆ ภาพเรียงติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง…

  • ช่วงช่วง หลินฮุ่ย เคอิโงะ เสื้อแดง เอ็นจีวี นักศึกษา แพนด้า SEO OCR

    OCRopus โอเพ่นซอร์สทูลคิตสำหรับงาน OCR รุ่น 0.4 ออกแล้วครับ น่าจะคอมไพล์อะไรต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ GNU/Linux ครับ ดาวน์โหลดได้ทันทีที่เว็บไซต์ OCRopus (โอเพ่นซอร์ส Apache License 2.0) ที่หน้าเว็บ Course: OCRopus สอนการใช้งานและปรับแต่ง OCRopus มีวิธีเขียน Lua และ C++ เพื่อเรียกใช้ OCRopus ด้วย แม้ OCRopus จะรองรับการเพิ่มเติมภาษาใหม่ ๆ เข้าไปได้ แต่ก็ต้องลงแรงหน่อย ตอนนี้ยังใช้ไทยไม่ได้โดยทันที สำหรับคนที่มองหาตัวที่อ่านภาษาไทยได้ และไม่แพงนัก ลองหา ArnThai (อ่านไทย) มาทดสอบดู มีทั้งบนวินโดวส์และลีนุกซ์ (รุ่นบนลีนุกซ์เก่ากว่าหน่อย) ติดต่อเนคเทคได้ ถ้าสนใจนำไปใช้ ที่เคยถาม สามารถตกลงสัญญาอนุญาตได้หลายแบบ สำหรับตัวที่มีประสิทธิภาพดีกว่านั้นและมีความสามารถเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อ่านไทยได้ คือ ABBYY FindReader อ่าน…