ข่าวลือ

ข่าวลือสามารถเป็นกลไกที่ผู้มีอำนาจน้อยใช้ส่งเสียงและตรวจสอบเพื่อให้อำนาจใหญ่ปรับเปลี่ยนได้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นสิ่งที่ผู้อยู่อำนาจใหญ่ ใช้ได้อย่างสะดวกมือ เพื่อรักษาอำนาจของตัวเอง