Tag: ramen

  • Ramen

    DSC01210 Originally uploaded by arthit. อยากกินราเม็งจัง เมืองนี้มีร้านอาหารญี่ปุ่นประปราย แต่ไม่มีร้านไหนขายราเม็งเลย ส่วนใหญ่เป็นซูชิ ไม่ก็เบนโตะ หรือพวกคัทซึด้ง เท็นด้ง ..แต่อยากกินราเม็งมากกว่า เย็นนี้จึงบำบัดความอยากของตัวเอง ด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยี่ห้อ Nissin รสทงคัทซึ (ยี่ห้อญี่ปุ่น แต่ผลิตที่เนเธอร์แลนด์นะ) หอมกลิ่มน้ำมันงาใช้ได้ เกือบๆ อร่อย เอาไว้ทำงานเสร็จก่อน จะลองไปกลาสโกว์ใกล้ๆ น่าจะพอมีบ้างสิ ให้ถ่อไปถึงลอนดอนคงไม่ไหว (มีร้านนึงอร่อยตรง Regent St.) แต่ก็เหอะ อยากกลับไปกินเมืองไทยจริ๊ง ..ชามละไม่ถึงปอนด์ 😛 (ภาพ ถ่ายที่ ดาชิราเม็ง สยามสแควร์, 2 ปีที่แล้ว)

  • Flagging the soup of nations

    walking around — alone — this night around few corners of London. found two cars driving around Picadilly Circus, horning & flagging Greek’s flag — as they won over Czech in extra time, just an hour ealier. not a long time after, it’s a Canada’s flag in Underground, District Line, way to Wimbledon. before went…