Can HeroMaster defeated the piracy crowd ?

ได้ข่าวร้ายจาก duocore.tv
ทีมงาน BigBug Studio ผู้ผลิต Heromaster เกม RPG สัญชาติไทย ตั้งกระทู้เปิดอก เล่าถึงกรณีที่ยอดขายตกต่ำ จนอาจจะต้องปิด กิจการ แม้เพิ่งวางแผงเกมตัวแรกได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้น… read more