Maptaphut, congratulations!

ขอแสดงความยินดีกับบริษัทต่าง ๆ ในมาบตาพุด

สำนักข่าวแห่งชาติ 11 พ.ย. 2552, ภาคเอกชน ขานรับรัฐบาลแต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย แก้ไขปัญหามาบตาพุด:

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายขึ้นมาแก้ไขปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลแต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน ขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว เพราะเชื่อว่าจะทำให้สามารถหาแนวทางในการดำเนินการต่อไปได้ ขณะที่ภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลที่จะออกมา ขอเพียงรัฐบาลร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การลงทุนในระยะยาวของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจน read more

แถลงการณ์จากเครือข่ายคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า ไอ พี พี (26 ก.ย. 2552) #IPP #powerplant

[ทดลองจัดเก็บเอกสาร]

แถลงการณ์จากเครือข่ายคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า ไอ พี พี
ถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และพี่น้องประชาชนชาวไทย
วันที่ 26 กันยายน 2552
เครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตำบลเขาหินซ้อน (คตฟ.)
เครือข่ายพลังงานสีเขียวอำเภอสนามชัยเขต (คพข.)
กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา read more