Tag: power plant

  • Maptaphut, congratulations!

    ขอแสดงความยินดีกับบริษัทต่าง ๆ ในมาบตาพุด สำนักข่าวแห่งชาติ 11 พ.ย. 2552, ภาคเอกชน ขานรับรัฐบาลแต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย แก้ไขปัญหามาบตาพุด: นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายขึ้นมาแก้ไขปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลแต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน ขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว เพราะเชื่อว่าจะทำให้สามารถหาแนวทางในการดำเนินการต่อไปได้ ขณะที่ภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลที่จะออกมา ขอเพียงรัฐบาลร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การลงทุนในระยะยาวของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจน วิกิพีเดียภาษาไทย 11 พ.ย. 2552, อานันท์ ปันยารชุน: นายอานันท์ หันมาทำงานด้านธุรกิจ ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน จนกระทั่งเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเมื่อ พ.ศ. 2534 และดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ข่าวสด 11 พ.ย. 2552, ปปช.สั่งโรงไฟฟ้า คืนหาดบ้านกรูด:…

  • แถลงการณ์จากเครือข่ายคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า ไอ พี พี (26 ก.ย. 2552) #IPP #powerplant

    [ทดลองจัดเก็บเอกสาร] แถลงการณ์จากเครือข่ายคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า ไอ พี พี ถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และพี่น้องประชาชนชาวไทย วันที่ 26 กันยายน 2552 เครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตำบลเขาหินซ้อน (คตฟ.) เครือข่ายพลังงานสีเขียวอำเภอสนามชัยเขต (คพข.) กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา เครือข่ายผู้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า ไอ พี พี ขอประณามการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม คุกคามและลิดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชาชนในการชุมนุมเรียกร้องโดยสันติวิธี ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและฯพณฯนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ เวชชาชีวะต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหา คืนอิสระภาพและความเป็นธรรมให้แก่แกนนำและกลุ่มชาวบ้านผู้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรีอย่างจริงจังโดยเร่งด่วน หยุดมองประชาชนเป็นศัตรู เคารพสิทธิของประชาชน ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดแถลงการณ์: PDF | OpenDocument technorati tags: Nong Saeng, Saraburi, protest, combined cycle, power plant, human rights, environment, Thailand