Tag: media literacy

 • media and information literacy & citizen science: พลเมืองที่อ่านเขียนสารสนเทศเป็นกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่าน “วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง”

  คำแปล “literate” ในภาษาไทย มีใช้กันอยู่ว่า “อ่านออกเขียนได้” เทียบได้อย่างตรงไปตรงมากับภาษาอังกฤษที่นิยามว่า “literacy” คือ “ability to read and write” คำว่า “รู้เท่าทัน” มันตก “การเขียน” ไป / ถ้าอำนาจในสังคมปัจจุบัน มาจาก ข้อมูล และ วิธีการให้เหตุผล พลเมืองเจ้าของอำนาจ ก็ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากขึ้น ในการสร้างข้อมูลและวิธีการให้เหตุผลพวกนั้น

 • การแฮ็กคือการเรียนรู้แห่งอนาคต Raspberry Pi: Hacking is a 21st century literacy

  การแฮ็กคือการเรียนรู้แห่งอนาคต Raspberry Pi: Hacking is a 21st century literacy

  Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก กว้างxยาวประมาณเครดิตการ์ด หน้าตามันเหมือนแผงวงจรลุ่นๆ มากกว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สำเร็จ และห่างไกลจากความสวยเนี๊ยบอย่างไอแพด แต่ผู้สร้างก็ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้ มันคือจิตวิญญาณแห่งความอยากรู้อยากเห็นจากทศวรรษ 1980 ที่ถูกผลักไปข้างหน้าเพื่อศตวรรษที่ 21 ไม่เพียงแต่ซอฟต์แวร์ที่บรรดาเด็กๆ นักเรียนจะแฮ็กได้ง่ายๆ แต่รวมไปถึงฮาร์ดแวร์ด้วย “hacking” คือ literacy ของโลกอนาคต เพราะ hacking หมายถึงการที่เราสามารถควบคุมเทคโนโลยีได้ด้วยมือเราเอง ไม่ต้องงอนง้อรอเป็นปีๆ ขอจากผู้ผลิตให้เมตตาเพิ่มฟีเจอร์นั่นนี่ให้เรา

 • [29 พ.ค., 5 มิ.ย.] ซีรี่ส์เสวนา: ชีวิต / ศิลปะ / ออนไลน์

  ริเริ่มโดย @warong อาทิตย์ 29 พ.ค. 2554 15:00 น. @ The Reading Room สีลม 19 “คนยุค’เน็ตกับเพลงและหนัง: ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากโลกออนไลน์” คุยกับ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (filmsick), ไกรวุฒิ จุลพงศธร, อธิป จิตตฤกษ์ อาทิตย์ 5 มิ.ย. 2554 15:00 น. @ ร้านหนังสือก็องดิด แยกคอกวัว “มุขปาฐะ คัดลอก การพิมพ์ การโหลด: เหลียวมองการเดินทางอันยาวนานของกิจกรรมการอ่าน” คุยกับ ภาณุ ตรัยเวช, วันรัก สุวรรณวัฒนา, กิตติพล สรัคคานนท์ ข้อมูลเพิ่มเติม: http://thainetizen.org/node/2634

 • วิธีดูช่อง 11 NBT เพื่อความสมานฉันท์

  การอนุญาตให้ตัววิ่งด้านล่างจอปรากฏ เหมือนชักสารพัดโฆษกรัฐบาลเข้าบ้าน เสี้ยมรุนแรงในเสื้อคลุมสอนศีลธรรม เพื่อสุขภาวะสังคม อย่าไปยอมมันสิจ๊ะ – เรามีหลายวิธี… นี่คือ media literacy ที่รัฐจะไม่สนับสนุน การปฏิเสธที่จะรับสื่ออย่างทื่อ ๆ การไม่ยอมที่จะเป็นเพียง ผู้อ่าน แต่เรียกร้องต้องการจะเป็น ผู้เขียน ด้วย ความหมายของ media literacy ที่มากไปกว่า การรู้เท่าทันสื่อ ไปสู่ การอ่านสื่อออกเขียนสื่อได้ technorati tags: media literacy, propaganda, NBT, TV, Thailand

 • Maps of Visualization Field

  Knowledge Maps of Researchers and Methods in the Visualization Field แผนที่ความรู้แสดงนักวิจัยและระเบียบวิธี ในสาขา “การมองภาพ” (visualization*) ในนั้นมีอันนึงที่น่าสนใจมาก สรุประเบียบวิธีในกาำรทำ visualization (ใช้อังกฤษไปก่อนนะ) ในตารางแบบตารางธาตุ: A Periodic Table of Visualization Methods พร้อมกับบทความวิชาการ พูดถึงเรื่อง จะเอาตารางนี้ไปช่วยการจัดการได้อย่างไร ? ทั้งหมดนี้ จัดทำโดย Visual-Literacy.org ซึ่งเป็นหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง สำหรับประกอบหลักสูตร 14 หลักสูตร ใน 4 มหาวิทยาลัย (ทั้งหมดในสวิตเซอร์แลนด์) โดยหลักสูตรเหล่านั้น ต้องการทักษะการวิเคราะห์และการสร้างกรอบความคิดชั้นสูง เพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นแผนภาพที่จับต้องได้ และเพื่อจัดการความซับซ้อนของหัวข้อและปัญหาที่สนใจในแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรเหล่านี้มีตั้งแต่ การจัดการความรู้ ไปจนถึง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ * visualization จะแปลว่าไรดี ? Lexitron แปลว่า “การมองเห็น”…