Tag: Lanna

 • Chiang Mai International Art & Culture Festival 2007

  เทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เชียงใหม่ 2550 1-9 เมษายน 16:00-22:00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และจุดอื่น ๆ รอบเมือง www.chiangmaiart2007.com กำหนดการ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาทิตย์ 1 เมษา ฟ้อนเทียน ตามแบบคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่ ดนตรี วงดุริยางค์ทหารเรือ + รัดเกล้า อามระดิษ จันทร์ 2 การแสดงโดย วิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่ อังคาร 3 การแสดงโดย วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรี พุธ 4 การแสดงโดย วิทยาลัยนาฎศิลป์ ร้อยเอ็ด พฤหัสบดี 5 การแสดงโดย วิทยาลัยนาฎศิลป์ พัทลุง ศุกร์ 6 การแสดง ญี่ปุ่น การแสดง หลวงพระบาง การแสดง เวียดนาม จีน…

 • Thai spelling of "Lanna"

  จากเว็บ โลกล้านนา, เขาว่างี้: ล้านนา หรือ ลานนา ? ข้อถกเถียงนี้เกิดจากในอดีตธรรมเนียมการเขียนไม่เคร่งครัดการใส่วรรณยุกต์ คัมภีร์ใบลานจำนวนมากจึงมีทั้งคำ “ล้านนา” และ “ลานนา” ปรากฏอยู่ มีหลักฐานว่าในภายหลัง คือช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 อักษรธรรมล้านนาจึงมีรูปวรรณยุกต์ อย่างไรก็ตามผู้คนในช่วงนั้นยังคงเคยชินกับการใส่หรือไม่ใส่วรรณยุกต์ก็ได้ จึงเป็นที่เข้าใจกันว่า ธรรมเนียมการเขียนแบบไม่ต้องกำกับวรรณยุกต์โท แต่ให้อ่านออกเสียงแบบวรรณยุกต์โทกำกับ ธรรมเนียมนี้มีสืบมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ล้านนา มีศัพท์ที่มีภาษาบาลีกำกับ โดยสืบพบจากท้ายคัมภีร์ใบลานจากเมืองน่านและที่อื่นๆ อีก จำนวนไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ในภาษาบาลีว่า “ทสลกฺขเขตฺตนคร” อ่านว่า (ทะ-สะ-ลัก-ขะ-เขต-ตะ-นะ-คอน) แปลความได้ว่า “เมืองสิบแสนนา” หมายถึงดินแดนที่มีจำนวนที่นานับล้าน เป็นคำคู่กับเมืองหลวงพระบางที่ชื่ออาณาจักร “ล้านช้าง” คือดินแดนที่มีช้างนับล้านตัว หรือช้างร้อยหมื่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ในหมู่นักวิชาการระดับสูงจำนวนหนึ่งพบคำว่า “ล้านนา” เป็นคำที่ถูกต้องแล้ว และชัดเจนมากขึ้นเมื่อ ดร.ฮันส์ เพนธ์เสนอบทความใน พ.ศ. 2523 ยืนยันการพบคำล้านนาในศิลาจารึกวัดเชียงสา ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ…

 • Lanna Font 2

  เว็บตั๋วเมือง เป็นเว็บที่สอนอ่านเขียน “ตั๋วเมือง” (อักษรเขียนที่ใช้ในภาคเหนือตอนบนของไทย) รวมทั้งวิธีการพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ด้วย มีฟอนต์ให้ดาวน์โหลด และอธิบายขั้นตอนการใช้ ผมทำเว็บนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือคนเมืองทุกคน และผู้ที่สนใจที่จะศึกษาแต่ไม่สามารถที่จะหาคนสอนได้ และไม่สามารถจะหาหนังสืออ่าน จะได้มีคู่มือที่จะศึกษาด้วยตนเองได้ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมก็ได้ศึกษาด้วยตนเองเหมือนกันโดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก็ทำให้ผมสามารถอ่านออกเขียนได้พอสมควร จึงคิดว่าไม่น่าจะยากเกินกว่าความสามารถที่ทุกท่านจะเรียนด้วยตนเอง ขอเพียงความตั้งใจและพยายามสังเกตให้มากเท่านั้น ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ… เคยโพสต์เรื่องฟอนต์ล้านนาไปทีนึง อันนั้นจากมช. tags: Lanna | font | alphabets | Thai

 • Lanna Font

  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างฟอนต์อักษรล้านนาให้ดาวน์โหลดกันไปใช้ฟรี ทดลองกันได้ ตัวฟอนต์เป็นแบบ OpenType ทางผู้พัฒนาได้ทดสอบกับ Microsoft Office 2003/XP, Adobe Illustrator CS2, Adobe Photoshop CS2, Adobe ImageReady CS2 และ Notepad แล้ว พบว่าใช้การได้ดี ทางสำนักฯ ยังเปิดอบรม การเขียนอักษรธรรมล้านนา (ตัวเมือง) ให้กับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย [ใบสมัคร] tags: Lanna | font | OpenType