Chiang Mai International Art & Culture Festival 2007

เทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เชียงใหม่ 2550
1-9 เมษายน 16:00-22:00 น.
ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และจุดอื่น ๆ รอบเมือง

www.chiangmaiart2007.com


กำหนดการ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

อาทิตย์ 1 เมษา
ฟ้อนเทียน ตามแบบคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่
ดนตรี วงดุริยางค์ทหารเรือ + รัดเกล้า อามระดิษ
จันทร์ 2
การแสดงโดย วิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่
อังคาร 3
การแสดงโดย วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรี
พุธ 4
การแสดงโดย วิทยาลัยนาฎศิลป์ ร้อยเอ็ด
พฤหัสบดี 5
การแสดงโดย วิทยาลัยนาฎศิลป์ พัทลุง
ศุกร์ 6
การแสดง ญี่ปุ่น
การแสดง หลวงพระบาง
การแสดง เวียดนาม จีน พม่า และรวมนานาชาติ (นศ.นานาชาติ มช.)
เสาร์ 7
ละครหุ่นล้านนา (Hobby Hut Puppet Troupe)
ละครหุ่นกระบองลาว (เวียงจันทน์)
ดนตรี วง ETC + วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, เจนนิเฟอร์ คิ้ม, โก้ แซ็กแมน, ฟอร์ด
อาทิตย์ 8
ละครหุ่นล้านนา (Hobby Hut Puppet Troupe)
ละครหุ่นกระบองลาว (เวียงจันทน์)
รวมศิลปินถิ่นล้านนา เช่น ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง ตลกคำเมืองทีมงานชัย ชวนชิม, เก๋า, วิฑูรย์ ใจพรม
จันทร์ 9
ดนตรี สุนทราภรณ์ วงใหญ่

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในจุดอื่น ๆ เช่นที่ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เป็นต้น

technorati tags:
,
,

Thai spelling of "Lanna"

จากเว็บ โลกล้านนา, เขาว่างี้:

ล้านนา หรือ ลานนา ?

ข้อถกเถียงนี้เกิดจากในอดีตธรรมเนียมการเขียนไม่เคร่งครัดการใส่วรรณยุกต์ คัมภีร์ใบลานจำนวนมากจึงมีทั้งคำ “ล้านนา” และ “ลานนา” ปรากฏอยู่ มีหลักฐานว่าในภายหลัง คือช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 อักษรธรรมล้านนาจึงมีรูปวรรณยุกต์ อย่างไรก็ตามผู้คนในช่วงนั้นยังคงเคยชินกับการใส่หรือไม่ใส่วรรณยุกต์ก็ได้ จึงเป็นที่เข้าใจกันว่า ธรรมเนียมการเขียนแบบไม่ต้องกำกับวรรณยุกต์โท แต่ให้อ่านออกเสียงแบบวรรณยุกต์โทกำกับ ธรรมเนียมนี้มีสืบมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ล้านนา มีศัพท์ที่มีภาษาบาลีกำกับ โดยสืบพบจากท้ายคัมภีร์ใบลานจากเมืองน่านและที่อื่นๆ อีก จำนวนไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ในภาษาบาลีว่า “ทสลกฺขเขตฺตนคร” อ่านว่า (ทะ-สะ-ลัก-ขะ-เขต-ตะ-นะ-คอน) แปลความได้ว่า “เมืองสิบแสนนา” หมายถึงดินแดนที่มีจำนวนที่นานับล้าน เป็นคำคู่กับเมืองหลวงพระบางที่ชื่ออาณาจักร “ล้านช้าง” คือดินแดนที่มีช้างนับล้านตัว หรือช้างร้อยหมื่น

ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ในหมู่นักวิชาการระดับสูงจำนวนหนึ่งพบคำว่า “ล้านนา” เป็นคำที่ถูกต้องแล้ว และชัดเจนมากขึ้นเมื่อ ดร.ฮันส์ เพนธ์เสนอบทความใน พ.ศ. 2523 ยืนยันการพบคำล้านนาในศิลาจารึกวัดเชียงสา ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้ตรวจสอบศิลาจารึกดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีคำ “ล้านนา” คู่กับคำว่า “ล้านช้าง” จริง จึงเสนอให้ใช้คำ “ล้านนา” แทนคำ “ลานนา” ใน พ.ศ. 2526 ความเห็นนี้สอดคล้องกับนักวิชาการในจังหวัดเชียงใหม่ที่เสนอให้ใช้ “ล้านนาไทย” เป็นชื่อหนังสืออนุสรณ์พระราชพิธีเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่เชียงใหม่ พ.ศ. 2526-2527 หลังจากนั้นมา คำ “ล้านนา” ก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย

อย่างไรก็ตาม ในช่วง พ.ศ. 2530 มีการโต้เถียงในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่ง และคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยโดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นประธานการสอบชำระ ได้ให้ข้อยุติว่า คำ “ล้านนา” เป็นคำที่ถูกต้องแล้ว

(เรียบเรียงจากทิว วิชัยขัทคะ)

วิกิพีเดีย: อาณาจักรล้านนา

technorati tags:
,

Lanna Font 2

เว็บตั๋วเมือง
เป็นเว็บที่สอนอ่านเขียน “ตั๋วเมือง” (อักษรเขียนที่ใช้ในภาคเหนือตอนบนของไทย) รวมทั้งวิธีการพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ด้วย มีฟอนต์ให้ดาวน์โหลด และอธิบายขั้นตอนการใช้

ผมทำเว็บนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือคนเมืองทุกคน และผู้ที่สนใจที่จะศึกษาแต่ไม่สามารถที่จะหาคนสอนได้ และไม่สามารถจะหาหนังสืออ่าน จะได้มีคู่มือที่จะศึกษาด้วยตนเองได้ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมก็ได้ศึกษาด้วยตนเองเหมือนกันโดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก็ทำให้ผมสามารถอ่านออกเขียนได้พอสมควร จึงคิดว่าไม่น่าจะยากเกินกว่าความสามารถที่ทุกท่านจะเรียนด้วยตนเอง ขอเพียงความตั้งใจและพยายามสังเกตให้มากเท่านั้น ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ…

เคยโพสต์เรื่องฟอนต์ล้านนาไปทีนึง อันนั้นจากมช.

tags:
|
|
|

Lanna Font

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างฟอนต์อักษรล้านนาให้ดาวน์โหลดกันไปใช้ฟรี ทดลองกันได้

ตัวฟอนต์เป็นแบบ OpenType
ทางผู้พัฒนาได้ทดสอบกับ Microsoft Office 2003/XP, Adobe Illustrator CS2, Adobe Photoshop CS2, Adobe ImageReady CS2 และ Notepad แล้ว พบว่าใช้การได้ดี

ทางสำนักฯ ยังเปิดอบรม การเขียนอักษรธรรมล้านนา (ตัวเมือง) ให้กับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย [ใบสมัคร]

tags:
|
|