Tag: Internanational Workers’ Day

  • เก็บตกวันแรงงาน #MayTheForthBeWithYou #8hourday

    เก็บตกวันแรงงาน #MayTheForthBeWithYou #8hourday

    1 พฤษภาคม ไม่ได้เป็นวันหยุดพักผ่อนเฉยๆ แต่เป็นวันระลึกถึง “การทำงานวันละไม่เกินแปดชั่วโมง” ที่ต้องต่อสู้จึงจะได้มา — ส่วนวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันรำลึกว่า สิทธิที่เรามีอยู่ ใช้อยู่ ทุกวันนี้ มีคนในอดีต (ที่อาจจะไม่ใช่บรรพบุรุษโดยตรงของเรา) สูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อแลกมันมา