Tag: education

  • อาณานิคมทางปัญญา

    พี่มหา: “ประเทศไทย ส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกเมืองนา ด้วยความเชื่อว่าเมืองนอกดีกว่า เก่งกว่า มานานแสนนานแล้ว แต่ทำไม หนังสือเรียนต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ยังต้องใช้หนังสือฝรั่งอยู่มาก!!??” อ่านต่อ: “ถ้ายังขาดความเป็นตัวของตัวเอง เรียนสูงแค่ไหนก็ไร้ความหมาย” เดี๋ยวนี้ตำราเรียนที่เคยใช้ นอกจากฝรั่งเขียนแล้ว ยังมีอินเดียกับจีนด้วย (แต่เป็นภาษาอังกฤษ) อืม .. นั่นน่ะสิเนอะ อ่านความเห็น ที่ GotoKnow.org

  • เป็นอาจารย์ แล้วเปิดร้านเหล้าแถวมหาลัยได้มะ

    อยากรู้ “หากินกะนักศึกษา” 😛

  • มหาวิทยาลัยเปิดใหม่ – ม.นราธิวาส & ม.นครพนม

    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะรวม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส, วิทยาลัยการอาชีพตากใบ, และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส เข้าด้วยกัน มหา่วิทยาลัยนครพนม ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ ม.นราธิวาส แต่ในเว็บไม่ได้ระบุสถาบันไว้ เท่าที่หาเจอในเน็ต นครพนมตอนนี้มี วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม (2 แห่ง), วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม, และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม (ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเข้าไปรวมบ้าง — จริงๆ มีอีกที่ คือ ม.รามคำแหง นครพนม .. แต่คิดว่าอันนั้นคงไม่ได้เข้ามารวมด้วยแน่) ที่เว็บของ ม.มหาสารคาม ระบุไว้ว่า ที่ตั้งของ ม.นครพนม ที่จะจัดตั้งในอนาคต ก็คือที่ตั้งปัจจุบันของ ม.มหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม ในปัจจุบันนั่นเอง (โคกภูกระแต ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม เนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่) กระจายๆ ออกไปบ้าง 🙂