มหาวิทยาลัยเปิดใหม่ – ม.นราธิวาส & ม.นครพนม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จะรวม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส, วิทยาลัยการอาชีพตากใบ, และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส เข้าด้วยกัน

มหา่วิทยาลัยนครพนม
ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ ม.นราธิวาส แต่ในเว็บไม่ได้ระบุสถาบันไว้
เท่าที่หาเจอในเน็ต นครพนมตอนนี้มี วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม (2 แห่ง), วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม, และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม
(ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเข้าไปรวมบ้าง — จริงๆ มีอีกที่ คือ ม.รามคำแหง นครพนม .. แต่คิดว่าอันนั้นคงไม่ได้เข้ามารวมด้วยแน่) read more