Tag: economics

  • Thailand’s Economy Trends

    แนวโน้มเศรษฐกิจไทย : การรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (The Thailand Development Research Institute – TDRI) 7 กรกฎาคม 2548 เค้าว่า… ตะกี้ดูผ่าน ๆ ไปบนรถไฟ จับใจความได้ดังนี้ ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลของเราบริหารประเทศแบบมองโลกในแง่ดี(มาก)ในภาษาที่ TRDI ใช้ในสไลด์คือ บริหารแบบใช้หลักการตลาดนำหลักเศรษฐศาสตร์ (โดยหวังว่าถ้าสร้างภาพให้เกิดความเชื่อมั่นได้ ผลก็จะตามมาเอง) ในสไลด์ไม่ได้ว่าตรง ๆ ว่า มันไม่ดี เพียงแต่อันตรายไปหน่อย คือถ้าเกิดทุก ๆ อย่างเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดไว้ เศรษฐกิจไทยจะสดใสแน่นอน เหมือนกับปี 47 ที่ผ่านมา ที่ภาคการผลิตทุกภาคขยายตัว และดุลระหว่างประเทศเกินดุลถึง 2.8 แสนล้านบาท เผอิญว่าโลกนี้อะไร ๆ มันก็ไม่แน่นอน อยู่ดี ๆ สึนามิก็เข้า น้ำมันก็ขึ้น เศรษฐกิจโลกโดยรวมก็ชะลอตัว (=การส่งออกของไทยก็ชะลอตาม) ไหนจะเรื่อง หวัดนก…

  • Thai Canal

    คลองไทย (aka คลองกระ, คลองคอคอดกระ) Thai Canal (aka Kra Canal, Kra Isthmus Canal) โครงการศึกษาคลองไทย ของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ วุฒิสภา ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่ทางคณะฯ ศึกษามาร่วม 3 ปี เพื่อสรุปเป็นรายงานให้กับวุฒิสภาต่อไป FYI, Thai Canal is something like Panama Canal and Suez Canal. Thailand has a plan for the canal for more than hundred years, but it has never been realized. Location of the canal will be…

  • งงงงง

    สนใจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนอะไรดี? จะมีมั๊ย? เห็นมี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ในองค์กร) มาเยอะแล้ว จะมี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปกครอง รึเปล่า? หรือว่า เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องของ ทุน อย่างนึงก็คือ ที่ดิน เป็นปัจจัยการผลิต แต่เดี๋ยวนี้ ซอฟต์แวร์ การบริการ เทคโนโลยีหลายๆ อย่าง ที่ดิน ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการผลิต (แน่นอน ยังต้องใช้อยู่ โปรแกรมเมอร์เป็นสสาร ต้องการที่อยู่ :P) มันมีสาขาไหนในเศรษฐศาสตร์ ที่ศึกษาเศรษฐกิจแบบใหม่พวกนี้โดยเฉพาะมั๊ย? หรือถ้าเป็นพวกการเมือง การที่ อินเทอร์เนต ทำให้คนที่มีความสนใจเหมือนๆ กัน รวมตัวกันเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น จะมีผลต่อการเมืองยังไงมั่ง (ดูกรณีหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐช่วงนี้เป็นตัวอย่าง นาย Howard Dean ใช้อินเทอร์เนตในการบริหารเครือข่ายการหาเสียง ในลักษณะ decentralized ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก จนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่นักวิเคราะห์หลายคนสนใจ ถึงแม้ว่าสุดท้าย Dean จะแพ้ Kerry…