Tag: Darwinism

  • Darwinism

    ขออนุญาตยกมาทั้งหมดเลย + เพิ่มลิงก์ (ใน […] คือที่ผมเพิ่มเข้าไปเองทีหลัง) เหตุผล ลิ่ว – ของที่อยู่มานานก็ไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปหรอก คนพวกนั้น – ถ้ามันไม่ดีแล้วมันจะอยู่มานานไ้ด้ยังไง ลิ่ว – [กูรู้ล่ะ ว่าทำไมที่ทำงานต้องสอบ Logic] 5 Responses to “เหตุผล” ม่อน: อะไรเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าของนัี้้้้นดีหรือไม่ดี [Postmodernism?] bact’: “ถ้ามันไม่ดีแล้วมันจะอยู่มานานไ้ด้ยังไง” Darwin นะ lewcpe: bact’ – มันเลยกำลังโดน Select ทิ้งไปอย่างในทุกวันนี้ไงครับ bact’:ก็แสดงว่าวันนี้มันไม่ดีแล้ว แต่มันก็เคยดีไง เมื่อวาน วันก่อน  คือมันตอบได้ทั้ง “ถ้า(เมื่อก่อน)มันไม่ดีแล้วมันจะอยู่มานาน(จนถึงวันนี้)ไ้ด้ยังไง” และ “ของที่(ดีและ)อยู่มานาน(จนถึงวันนี้)ก็ไม่จำเป็นต้องดีเสมอไป(ตลอดกาล)หรอก” พรุ่งนี้มันอาจจะไม่ดีแล้ว แล้วอีกสิบปีมันก็อาจจะดีใหม่ ? วัฒนธรรม มันน่าจะเก็บ/กู้ง่ายกว่า พันธุกรรม หายเรียบไปแล้วตอนนี้ ถ้ามันคลิ๊กขึ้นมาอีก เดี๋ยวก็กลับมา bact’: คือผมคิดว่าประโยคที่ ลิ่ว…