Tag: Creative Commons

 • Knowledge Commons

  (ควันหลง/เก็บตกจากงาน Hakuna Matata Night โดย TRN และกลุ่มอาสาสมัครเพื่อสังคมอื่น ๆ เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา แถวข้าวสาร – ผมไปเสนอเรื่อง Creative Commons แบบเบลอ ๆ – เค้าบอกให้มีแต่รูป เราทำมีแต่ตัวอักษรไป!) update (2007.05.07): ดาวน์โหลดสไลด์ได้ที่ bact’ bazaar นอกจากสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ open content แล้ว มากไปกว่านั้น Open Education Movement ยังเสนอ หลักสูตร แนวทาง นโยบาย แนวคิด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักการกว้าง ๆ คือ: ความรู้จะต้องฟรีและเปิดให้ใช้/นำกลับมาใช้ได้ การร่วมมือกันจะต้องง่ายขึ้น คนที่มอบอะไรให้กับการศึกษาวิจัย ควรจะได้รับการมองเห็นและคำชื่นชม แนวคิดและความคิดนั้นโยงร้อยกันในวิธีที่เราไม่ได้คาดคิด และไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างที่เห็นในหนังสือเรียน โอเพ่นเอดูเคชั่นให้คำสัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างถึงแก่นทั่วโลก ในวิธีที่ผู้เขียนหนังสือ ผู้สอน และผู้เรียน แลกเปลี่ยนโต้ตอบกัน เรื่องนี้มีผู้สนใจทั่วโลก…

 • OER Commons

  Open Educational Resources (OER) ทรัพยากรการศึกษาเปิดสำหรับทุกคน มีเนื้อหาตั้งแต่ระดับประถมถึงอุดมศึกษา ใช้สัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons technorati tags: Creative Commons, education

 • The Open Rights Group

  ห้องสมุดบริเตน กับ Creative Commons และ DRM British Library, Council take on Creative Commons and DRM The Open Rights Group tags: rights, British, library, IP

 • IP, Commons, and Internet

  ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรส่วนรวม และอินเทอร์เน็ต ข้ออ้างห่วยแตกเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และอินเทอร์เน็ต ตอน 1 | ตอน 2 โดย ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บทความชิ้นนี้ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับมาจากผู้เขียน เดิมชื่อ “รวบรวมผลงานวิชาการทางกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรส่วนรวม และการปรับใช้แก่ทรัพย์สินทางปัญญาและอินเตอร์เน็ต” เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปัจจุบันผู้ถือสิทธิหวงกันในทรัพย์สินทางปัญญาได้ใช้สิทธิหวงกันมากขึ้นตามลำดับ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางพาณิชย์อย่างไม่สิ้นสุด บทความนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่า ผู้ถือสิทธิหวงกันทรัพย์สินทางปัญญาใช้สิทธิของตนเกินพอดี จนกระทบต่อรากฐานระบบทรัพย์สินทางปัญญา ที่ต้องการกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน และเผยแพร่ออกสู่สาธารณะเป็นหลัก อันเป็นการทําลายสมดุลย์ระหว่างผลประโยชน์ของสังคมและผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ และยังได้ไปทําลายจิตใจสาธารณะอันเป็นวัฒนธรรมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน tags: intellectual property, IP, commons, law, Midnight University

 • CC King Celebrations Photos

  เชิญชม/ดาวน์โหลดครับ (สำหรับดาวน์โหลด มีบริการ Torrent ด้วย) บริการชมภาพพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภาพทุกภาพเป็น “สามัญสร้างสรรค์” (Creative Commons) Photos from The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne, Bangkok, June 8-13, 2006 All in Creative Commons. Hosted by ATPER. ภาพถ่ายทั้งหมดในเว็บนี้ เป็นผลงานของทีมช่างภาพไทยที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำขึ้นแก่สำนักพระราชวัง เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภาพต่าง ๆ เหล่านี้ สำนักพระราชวังอนุญาตให้ประชาชนนำไปใช้งานทั่วไปได้ตามหลักเกณฑ์ของ Creative Commons ห้ามการนำไปจำหน่ายหรือใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือหาผลประโยชน์อื่นใด และห้ามนำภาพเหล่านี้ไปดัดแปลงหรือตัดต่อใด ๆ ทั้งสิ้น = Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 via trin tags:…

 • Free Cola, Open Source Beer

  Get the source recipes!. OpenCola, under GNU General Public License. Vores Øl, under Creative Commons License.

 • FOSS: Open as in cola. Free as in beer.

  OpenCola – an open-source cola. Its recipe is GPLed. Vores Øl – an open-source beer. Its recipe is Creative Commons. OK, now waiting for OpenRedHat .. sorry, should be OpenRedBull.

 • Creative Commons for Corpus Construction

  เนื้อหาในเว็บที่เป็น Creative Commons (ภาษาไทย) เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ถ้าเรารวบรวมเนื้อหาเหล่านี้มาทำ คลังข้อความ (corpus) ได้ เวลาจะเอาข้อมูลในคลังนี้ไปใช้ทำอะไร ก็จะไม่ต้องกังวลเรื่อง license Derestricting web corpus building อืม อืม วีร์: ทำป่าวๆ 😀 เผยแพร่งานของคุณด้วย Creative Commons tags: linguistics, Creative Commons